342-0400/04 – Laboratorní měření v oboru (LMvO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
JEZ0044 Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je prohloubit znalosti z oblasti měření mechanicko - fyzikálních vlastností sypkých hmot, možností využití nejmodernějších laboratorních technik k predikování různých stavů dopravních a procesních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V úvodu předmětu jsou posluchači seznámeni se systémem nakládání s produkty měření jako výchozích informací inovačního rozvoje oboru v porovnání s Evropskou unii. Systémy a možnostmi ochrany a autorizace experimentálně získaných dat a konečných inovačních produktů. Vyhodnocení naměřených dat dle záměru (zabezpečení kvality, měření montážních rozměrů zařízení, experimenty k výzkumným účelům v oblasti dopravních prostředků). Aplikace typických postupů a měřících přípravků k získávání informací o způsobilosti dopravníků a manipulačních prostředků k plnění požadované provozní funkce. Vyhodnocení měření pro volbu správného kontaktního materiálu pro optimální skluzové poměry z bezpečnou funkci třecích pohonů. Vyhodnocení naměřených dat z hlediska směru dalšího inovačního cyklu příslušného konstrukčního uzlu.

Povinná literatura:

J. Zegzulka: Mechanika sypkých hmot, Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0699-1 Standard smykové zkoušky partikulárních hmot pomocí Jenikeho smykového stroje, Working Party on the Mechanics of Particulate Solids, European Federation of Chemical Engineering, LSH, VŠB-TU Ostrava, ISBN 80-248-1051-4 Sylaby a podklady prof. Zegzulka, Firemni podklady a doporucene webové stránky

Doporučená literatura:

J. Zegzulka: Mechanika sypkých hmot, Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0699-1 Standard smykové zkoušky partikulárních hmot pomocí Jenikeho smykového stroje, Working Party on the Mechanics of Particulate Solids, European Federation of Chemical Engineering, LSH, VŠB-TU Ostrava, ISBN 80-248-1051-4 Sylaby a podklady prof. Zegzulka, Firemni podklady a doporucene webové stránky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zpráv z měření s níže uvedeným bodovým ohodnocením: 1. Měření granulometrických parametrů vybrané partikulární látky (maximum 12 bodů) 2. Měření reologických parametrů vybrané partikulární látky (maximum 12 bodů) 3. Měření mechanicko – fyzikálních veličin partikulárních látek - úhel vnějšího tření (maximum 12 bodů) 4. Měření mechanicko – fyzikálních veličin partikulárních látek - úhel vnitřního tření (maximum 12 bodů) 5. Měření vlhkosti a sypného úhlu partikulárních látek (maximum 12 bodů) 6. Měření charakteristik pružin určených pro vibrační dopravníky (maximum 12 bodů) 7. Ověření Eulerových vztahu na trakčním kotouči výtahového stroje (maximum 14 bodů) 8. Měření tlakové ztráty v potrubích pneumatické dopravy (maximum 14 bodů) CELKEM MAXIMUM 100 BODŮ, MINIMUM 51 BODŮ.

E-learning

LMS.VSB.CZ

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň cvičení a seminářů 1. Podmínky zápočtu, seznámení s programem 2. Měření granulometrických parametrů vybrané partikulární látky 3. Měření reologických parametrů vybrané partikulární látky 4. Měření mechanicko – fyzikálních veličin partikulárních látek - úhel vnějšího tření 5. Měření mechanicko – fyzikálních veličin partikulárních látek - úhel vnitřního tření 6. Měření vlhkosti a sypného úhlu partikulárních látek 7. Měření charakteristik pružin určených pro vibrační dopravníky 8. Ověření Eulerových vztahu na trakčním kotouči výtahového stroje 9. Měření tlakové ztráty v potrubích pneumatické dopravy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 1. Absolvování 80% cvičení 2. Odevzdání povinných a bodovaných úloh

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Odevzdání povinných a bodovaných úloh

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 1. Odevzdání povinných a bodovaných úloh

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1. Odevzdání povinných a bodovaných úloh

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.