342-0408/01 – Transportation Technology II (TP2)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduate of this article define a technological procedure in transit product and person in road and railway traffic, analyse legislative framework for cargo transport, design technical base for cargo and personal transit for different mode of transport.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět navazuje na TECHNOLOGII I. a zabývá se technologickými postupy při přepravě zboží a osob železniční dopravou, legislativním rámcem nákladní a osobní přepravy - mezinárodní nákladní listy, přepravní doklady, dodacími podmínkami při přepravě zboží – INCOTERMS, technickou základnou nákladní a osobní přepravy pro železniční dopravu. Speciálními druhy přeprav pro jednotlivé druhy doprav – přeprava nebezpečného zboží, přeprava nadrozměrných nákladů, přeprava zboží pod kontrolovatelnou teplotou, přeprava zvířat a tvorbou tarifů v jednotlivých druzích doprav.

Compulsory literature:

Obchodní zákoník, Mezinárodní úmluvy - ADR, RID, CMR, AWB Daněk, J.– Technologie přepravy I, II, VŠB – TU Ostrava, 2004, ISBN 80-7078-860-7 Daněk, J. a kol. – Kombinovaná přeprava I,II. VŠB – TU Ostrava,2002, ISBN 80-7026-917-8 Miklašová, A. – Provoz, ekonomika a řízení vodní dopravy, ŽU Žilina 1996, ISBN 80-4100-210-0 Krejcar, J. – Přepravní balení, ložení a fixace zboží. UPCE Pardubice 1998, ISBN 80-7194-142-X Eisler,J. – Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX BOHEMIA Praha 198, ISBN 80-85963-54-X

Recommended literature:

Eisler,J. – Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX BOHEMIA Praha 198, ISBN 80-85963-54-X

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrolní testy

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction to problems freight and person transportation Technology of goods and person transportation by railway transport Technical base of freight railway transport Technological procedure Technology of person transportation by railway transport Technology of special parce ltransportation by road and shipping transport Technology of special parcel transportation by air and railway transport Costs, calculation, prices, tariff in personal and freight transport

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Written exam Written test 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.