342-0409/01 – Transport Geography (DG)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be informed about basic term from sphere transport geography, transport systems and influence of geographic factors on transport. Student will be informed about the world transport of all kind.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět Dopravní geografie se zabývá základní rozdělením geografie z dopravního hlediska, popisuje a vysvětluje pojmy dopravní cesta, dopravní linka, dopravní tah, dopravní body a uzly, dopravní síť, dopravní a přepravní svazky, frekvence a rychlost dopravy a přepravy, dopravní poloha a zázemí. Dále popisuje jednotlivé dopravní systémy a vliv geografických faktorů na dopravu. Zabývá se rovněž lokalizací dopravních zařízení a vývojem dopravní sítě. Poslední část je zaměřena na světovou dopravu všech typů.

Compulsory literature:

Křivda, V.; Folprecht, J.; Olivková, I. Dopravní geografie I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 146 s. ISBN 80-248-1020-4

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočtová písemka - celkem max. 45 b. Referát - celkem max. 45 b. Aktivita na cvičeních - celkem max. 10 b.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní dělení dopravní geografie, pojmy dopravní cesta, dopravní linka, dopravní tah, dopravní body a uzly, dopravní síť, dopravní a přepravní svazky, frekvence a rychlost dopravy a přepravy, dopravní poloha a zázemí, dopravní systémy a vliv geografických faktorů na dopravu, lokalizace dopravních zařízení a vývoj dopravní sítě, světová doprava všech typů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Written exam Written test 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.