342-0410/01 – Information Systems in Transport (ISvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterize basic concepts of information systems, life cycle of information system design and their introduction. Next he explain a database system model. Student know use of tools for information system design and characterize basic type infomarmation systems in traffic.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět předkládá základní informace a polmy v oblasti informačních systémů obecně a následně se věnuje základním chrakteristikám informačních systémů v jednotlivých druzích dopravy včetně ukázek těchto systémů.

Compulsory literature:

homen.vsb.cz/~s1i95 www.datis.cdrail.cz/EDICE/OTELEMA1.htm

Recommended literature:

lms.vsb.cz www.datis.cdrail.cz/EDICE/OTELEMA1.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informační systémy Základní cíle, pojmy. Životní cyklus projektu informačního systému. Způsoby zavádění informačního systému. Databázové systémy – základní pojmy. Architektura databází - popis Datové modely v databázových systémech – hierarchický model, relační model, jejich vlastnosti. Základní pojmy relační algebry – projekce, selekce, spojení, příklady použití na tabulce relační databáze Metody návrhu informačních systémů Kontextový diagram IS Diagram datových toků – DFD Základní prvky DFD a jejich použití, obsah datového slovníku Modely organizace dat v databázových systémech. Relační model dat – redundance a nadbytečnost dat Entitně relační model dat – základní pojmy, kardinalita. Informační systémy v dopravě – základní rozdělení Informační systémy pro cestující Informační systémy v železniční dopravě IS základního řízení – plán vlakotvorby, sestava jízdních řádů a oběhů – základní charakteristiky a vazby na ostatní IS, IS v nákladní dopravě – mezinárodní přeprava – základní charakteristiky IS operativního řízení - vozový informační systém – základní charakteristika, možnosti použití pro přepravce, dispečerské řízení, místní IS, vazby na ostatní IS, Informační systém v silniční dopravě a spedici – charakteristiky základních systémů Informační systém letecké dopravy – rozdělení, charakteristiky Informační systémy vodní dopravy – IS správy přístavu, IS říční dopravy Telematika v dopravě - definice, historie Základní subsystémy telematických systémů¨ Základní prvky telematických systémů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Written exam Written test 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.