342-0410/02 – Informační systémy v dopravě (ISvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRZ011 Ing. Radek Krzyžanek
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby studenti zvládli metodiku základního návrhu jednoduchého informačního systému prosledovnání provozních údajů vozidel včetně metodiky návrhu struktury dat informačních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět předkládá základní informace a polmy v oblasti informačních systémů obecně a následně se věnuje základním chrakteristikám informačních systémů v jednotlivých druzích dopravy včetně ukázek těchto systémů.

Povinná literatura:

Sylaby na internetové adrese: fs1.vsb.cz/~s1i95 KONEČNÝ, V. Projektování informačních systémů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 1996. 97 s. ISBN 80-7157-241-1. PŘIBYL, P. SVÍTEK M. Inteligentní dopravní systémy. 1. vyd.. - Praha : BEN, 2001. 543 s. ISBN 80-7300-029-6

Doporučená literatura:

ŠOTEK, K. Výpočetní technika a informatika v dopravě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999.245 s. ISBN 80-7194-230-8 http://www.datis.cdrail.cz/EDICE/OTELEMA1.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informační systémy Základní cíle, pojmy. Životní cyklus projektu informačního systému. Způsoby zavádění informačního systému. Databázové systémy – základní pojmy. Základní pojmy relační algebry – projekce, selekce, spojení, příklady použití na tabulce relační databáze Metody návrhu informačních systémů Kontextový diagram IS Diagram datových toků – DFD Modely organizace dat v databázových systémech. Informační systémy v dopravě – základní rozdělení Informační systémy pro cestující Informační systémy v železniční dopravě IS základního řízení – plán vlakotvorby, sestava jízdních řádů a oběhů – základní charakteristiky a vazby na ostatní IS, IS v nákladní dopravě – mezinárodní přeprava – základní charakteristiky IS operativního řízení - vozový informační systém – základní charakteristika, možnosti použití pro přepravce, dispečerské řízení, místní IS, vazby na ostatní IS, Informační systém v silniční dopravě a spedici – charakteristiky základních systémů Informační systém letecké dopravy – rozdělení, charakteristiky Informační systémy vodní dopravy – IS správy přístavu, IS říční dopravy Telematika v dopravě - definice, historie Základní subsystémy telematických systémů¨ Základní prvky telematických systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku