342-0410/06 – Information Systems in Transport (ISvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterize basic concepts of information systems, life cycle of information system design and their introduction. Next he explain a database system model. Student know use of tools for information system design and characterize basic type infomarmation systems in traffic.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět předkládá základní informace a polmy v oblasti informačních systémů obecně a následně se věnuje základním chrakteristikám informačních systémů v jednotlivých druzích dopravy včetně ukázek těchto systémů.

Compulsory literature:

homen.vsb.cz/~s1i95 www.datis.cdrail.cz/EDICE/OTELEMA1.htm

Recommended literature:

lms.vsb.cz www.datis.cdrail.cz/EDICE/OTELEMA1.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrolní test v polovině semestru. Zpracování samostatné práce. Závěrečný test.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Information Systems The basic objectives, concepts. Information systems life cycle

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner