342-0414/02 – Electrical Engineering in Aviation (LE)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorIng. Rostislav Horecký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice leteckých palubních elektrických systémů v rámci profesního vzdělávání. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Tento předmět se zabývá technickými požadavky na elektrické vybavení letadel, strukturou palubních elektrických sítí a popisem a funkcí jednotlivých komponent palubních elektrických systémů

Compulsory literature:

1. Letecký předpis JAR FCL1, ŘLP, ČR, 2008 2. 021 - Všeobecné znalosti letadel, Učební texty pro teoretickou přípravu pilotů v rámci kurzu ATPL, CERM Brno, 2002 3. Heřman J. a kol.: Příručka silnoproudé elektrotechniky 4. Blahovec, K.: Elektrotechnika I a II, vysokoškolská skripta

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) DC Motor/Generator Theory 2) AC Theory 3) Resistive (R), Capacitive (C) and Inductive (L) Circuits 4) Transformers 5) Filters 6) AC Generators 7) AC Motors 8) Electric bord nets

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner