342-0423/04 – Všeobecné znalosti letadel 2 (VZL2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
HRA56 Josef Hranický
STA698 Ing. Pavel Staněk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá kompetence v problematice jednotlivých konstrukčních celků draků civilních dopravních letounů v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět vychází z modulu 021 – Draky a systémy. Obsahově je zaměřen na znalosti konstrukce draku dopravních letounů. Komplexní znalost konstrukce jednotlivých celků draku civilních dopravních letounů zvyšuje úroveň bezpečnosti letového provozu. Student získá kompetence v problematice jednotlivých konstrukčních celků draků civilních dopravních letounů v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

SLAVÍK, S. Aeroelasticita leteckých konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01415-0. SLAVÍK S. a kol. Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel. Brno: CERM, 2004. ISBN 978-80-7204-395-8. MIKULA, J. Konstrukce a projektování letadel I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03073-3. Oxford Aviation Academy – EASA ATPL Ground Training Series (Book 02) Aircraft General Knowledge 1: Airframes & Systems. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-1906-202-65-1.

Doporučená literatura:

DRAXLER, K. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů: studijní modul 11. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-7204-367-6. ČORBA, S. Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel: studijní modul 13. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. Učební texty dle předpisu JAR-66. ISBN 80-7204-395-1. STATEČNÝ, J., SEDLÁŘ, F., DOLEŽAL, Z.. Pevnost a životnost leteckých turbínových motorů. Část I. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995 dotisk. ISBN 80-01-00420-1. STATEČNÝ, J., DOLEŽAL, Z. Pevnost a životnost leteckých turbínových motorů. Část II. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995 dotisk. ISBN 80-01-00662-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení letadel – historický vývoj letadlových konstrukcí. 2. Základní části letounů a jejich funkce. 3. Materiály používané v leteckých konstrukcích. 4. Technologické postupy používané při stavbě dopravních letadel. 5. Konstrukce trupu letounů a doplňujících prvků, pilotní kabina, okna, prostor pro cestující, nákladový prostor. 6. Konstrukce křídel a ocasních ploch letounů. 7. Konstrukce řídících ploch. 8. Prostředky zvýšení vztlaku a odporu dopravních letounů. 9. Přistávací zařízení dopravních letounů, typy konstrukce, pneumatiky, brzdy, chlazení brzd, nouzové vysouvání. 10. Zástavba motorů. 11. Řízení letadla – obálka obratu a násobku. Řízení mechanické, hydraulické, Fly-By-Wire. Primární a sekundární prvky. 12. Specifika konstrukcí nadzvukových letadel. 13. Zatížení konstrukcí, napětí, aeroelastické vibrace. Zkoušky, zalétávání a certifikace letadel. 14. Vývojové trendy leteckých konstrukcí, diskuse, konzultace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy LES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy LES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2023/2024 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky2022/2023 letní