342-0424/01 – Aircraft General Knowledge 3 (VZL3)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
VOL10 prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students obeunámí the airframe structure and types of large aircraft

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course defines the possibilities of construction of large aircraft airframes.

Compulsory literature:

Flaška Miroslav, Štekner Bedřich: Special aviation technology Slavík Svatomír, Aeroelasticity of aircraft structures,

Recommended literature:

Beneš a kolektiv autorů: Textbook pilots Volner, R. a kol.: Flight Planning Management, CERM, Akademické nakladatelství sro. Brno, 2007, ISBN 978-80-7204-496-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Rozdělení letadel – historický vývoj letadlových konstrukcí. 2. Základní části letounů a jejich funkce. 3. Materiály používané v leteckých konstrukcích. 4. Technologické postupy používané při stavbě letadel. 5. Trupy letadel. 6. Okna kabiny pilotů a kabiny cestujících. 7. Konstrukce křídel. 8. Konstrukce stabilizačních ploch. 9. Přistávací zařízení a zástavba motorů. 10. Řízení letadla – obálka obratu a násobku. 11. Specifika konstrukcí nadzvukových letadel. 12. Zatížení konstrukcí. 13. Zkoušky, zalétávání a certifikace letadel. 14. Vývojové trendy leteckých konstrukcí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  20
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner