342-0424/05 – Všeobecné znalosti letadel 3 (VZL3)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
STA698 Ing. Pavel Staněk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá kompetence v problematice jednotlivých konstrukčních systémů civilních dopravních letounů v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět vychází z modulu 021 – Draky a systémy. Obsahově je zaměřen na znalosti systémů dopravních letounů. Znalost konstrukce jednotlivých systémů civilních dopravních letounů je nezbytná pro bezpečnost letového provozu. Student získá kompetence v problematice jednotlivých konstrukčních systémů civilních dopravních letounů v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

VOLNER, Rudolf. Elektrický systém (021 02). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 80-7204-440-0 SLAVÍK S, a kol.. Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel. Brno: CERM, 2004. ISBN 978-80-7204-395-8 Oxford Aviation Academy – EASA ATPL Ground Training Series (Book 02) Aircraft General Knowledge 1: Airframes & Systems. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-1906-202-65-1.

Doporučená literatura:

Volner, R. a kol.: Flight Planning Management, CERM, Akademické nakladatelství sro. Brno, 2007, ISBN 978-80-7204-496-2. ČORBA, S. Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel: studijní modul 13. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. Učební texty dle předpisu JAR-66. ISBN 80-7204-395-1. DRAXLER, K. Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů: studijní modul 11. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-7204-367-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení systémů dopravního letadla. 2. Pneumatický systém, fyziologie pobytu ve výškách, přetlakování. 3. Systémy pro úpravu vzduchu v kabině – klimatizace. 4. Hydraulický systém letadla, základy hydromechaniky, hlavní konstrukční prvky systému, záložní prvky (PTU, RAT). 5. Palivový systém, popis, typy paliv, nádrže, distribuce paliva, měření množství, průtoku, teploty paliva, předehřev paliva. 6. Elektrický systém letounu - střídavá síť, generátory, rozvody, jištění, náhon od motorů (CSD, IDG), externí zdroj, APU. 7. Elektrický systém letounu – stejnosměrná síť, měniče, baterie, sběrnice, záložní systémy (RAT). 8. Systém řízení letadla, automatické systémy řízení, FBW, FBL. 9. Systémy ochrany před námrazou, Anti-Ice, De-Ice systémy, ochrana nosných ploch, motorů, vrtulí, oken, snímačů. 10. Podvozek – systémy ovládání, signalizace, systémy řízení (NWS), Antiskid, Autobrake. 11. Komunikační systémy, ovládání, VHF, HF, SELCAL, ACARS, CPDLC, komunikace v kabině, nouzové vysílače. 12. Systémy požární detekce, systémy hašení. Ostatní systémy – kyslíkové systémy, toalety, galley. 13. Systémy záznamu letu – Flight data recorders, Cocpit voice recorders. Systémy záznamu a hlášení závad. 14. Dokumentace konstrukce a vybavení letadla – MMEL, MEL, CDL, letová příručka FCOM. Diskuze.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní