342-0425/01 – Navigation 1 (Nav1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
VOL10 prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students acquire basic skills to use so-called comparative navigation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The course addresses issues related to defining the correlation of navigation.

Compulsory literature:

Kevický, Kulčák L.: Zabezpečovací technika I., II., Beneš a kolektiv autorů: Učebnice pilota, Kevický: Air Navigation,

Recommended literature:

Vejražka F.: Letecké radiové navigační systémy Jeppesen S.: Flitestar – flight planning,

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Dle předpisu JAR-FCL 1 se jedná o "obecnou navigaci". Tvary zeměkoule. Obvod a průměr. Souřadnicové sítě. Velké a malé kružnice. Loxodroma a ortodroma. Konvergence. Matematické zjištění průměru loxodromy a ortodromy. Agona, isogona. Projekce a mapy. Vlastnosti zobrazení. Sférická trigonometrie. ICAO mapy. Jeppesson mapy. Časy - UTC, GMT, LNT, ZT. Časová pásma. Srovnávací navigace. Navigace výpočtem.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.