342-0426/01 – Základy letu 1 (ZL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
SOB37 Ing. Lubor Sobek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice základních principů létání letounů těžších vzduchu v oblastech podzvukových a nadzvukových rychlostí. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Aerodynamika se zabývá prouděním tekutin kolem těles v tekutině ponořených a silami, které toto proudění na tělesech vyvolává. Tento předmět se zabývá problematikou aerodynamiky podzvukových rychlostí v části obtékání letounu a stability letounu.

Povinná literatura:

[1] Anderson, J. D.: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, New York, 1991 [2] Brož, V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta ČVUT Praha, 2000 [3] Brož, V.: Aerodynamika vysokých rychlostí, skripta ČVUT Praha, 2000 [4] Principles of Flight, Theoretical Knowledge Manual ATPL, Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany, 2001, ISBN 0-88487-290-4 [5] Thom,T.: The Aeroplane – Technical, The Air Pilot´s Manual,Volume 4, Airlife Publishing, Ltd., London, UK, 1994, ISBN 1-85310-017-X [6] Daněk,V.: Mechanika letu I – Letové výkony, skripta VUT Brno, 1994, ISBN 80-214-0476-0

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

AERODYNAMIKA PODZVUKOVÝCH RYCHLOSTÍ 01 Fyzikální základy, zákony a definice 02 Dvourozměrné obtékání profilu 03 Aerodynamické součinitele 04 Třírozměrné obtékání letounu 05 Celkový odpor letounu 06 Přízemní efekt 07 Vztah mezi součinitelem vztlaku a rychlosti pro konstantní vztlak 08 Odtržení proudu na křídle 09 Zvyšovaní CLmax 10 Prostředky ke snížení poměru CL- CD, a ke zvýšení odporu 11 Mezní vrstva (odkaz) 12 Speciální případy - zvláštní okolnosti STABILITA 01 Rovnovážný stav v ustáleném vodorovném letu (odkaz) 02 Způsoby dosažení rovnováhy (odkaz) 03 Podélná statická stabilita 04 Směrová statická stabilita 05 Příčná statická stabilita 06 Stranová (příčná a směrová) dynamická stabilita

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2006/2007 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku