342-0426/02 – Základy letu 1 (ZL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
KUB925 Ing. Martin Kubáň
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
SOB37 Ing. Lubor Sobek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice základních principů létání letounů těžších vzduchu v oblastech podzvukových rychlostí. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 080, základy letu přílohy I. nařízeni komise (EU) 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Obsahově je zaměřen na základní poznatky nízko rychlostní aerodynamiky letounů. Student získá znalosti v problematice aerodynamiky, proudění vzduchu kolem profilu, vzniku odporu, princip fungování vrtule a základy vysokorychlostního proudění v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví v Praze.

Povinná literatura:

ANDERSON, J. D. Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, New York, 1991. BROŽ, V. Aerodynamika nízkých rychlostí. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02347-8. Principles of Flight, Theoretical Knowledge Manual ATPL. Frankfurt: Jeppesen GmbH, 2001. ISBN 0-88487-290-4. THOM, T. The Aeroplane – Technical, The Air Pilot´s Manual, Volume 4. London: Airlife Publishing, Ltd., 1994. ISBN 1-85310-017-X.

Doporučená literatura:

DANĚK, V. Mechanika letu I – Letové výkony. Brno: VUT v Brně, 1994. ISBN 80-214-0476-0. BROŽ, V. Aerodynamika vysokých rychlostí. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02348-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 AERODYNAMIKA PODZVUKOVÝCH RYCHLOSTÍ 1.1. Fyzikální základy, zákony a definice 1.2. Dvourozměrné obtékání profilu 1.3. Aerodynamické součinitele 1.4. Třírozměrné obtékání letounu 1.5. Celkový odpor letounu 1.6. Přízemní efekt 1.7. Vztah mezi součinitelem vztlaku a rychlosti pro konstantní vztlak 1.8. Odtržení proudu na křídle 1.9. Zvyšovaní max. součinitele vztlaku 1.10. Prostředky ke snížení poměru CL- CD, a ke zvýšení odporu 1.11. Mezní vrstva (odkaz) 1.12. Speciální případy - zvláštní okolnosti 2 AERODYNAMIKA TRANSSONICKÝCH RYCHLOSTÍ 2.1. Definice Machova čísla 2.2. Rázové vlny 2.3. Způsoby vyvarování se účinkům překročení kritického Machova čísla

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2011/2012 zimní