342-0426/04 – Základy letu 1 (ZL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Kubáň
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB925 Ing. Martin Kubáň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice základních principů létání letounů těžších vzduchu v oblastech podzvukových rychlostí. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 080, základy letu přílohy I. nařízeni komise (EU) 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Obsahově je zaměřen na základní poznatky nízko rychlostní aerodynamiky letounů. Student získá znalosti v problematice aerodynamiky, proudění vzduchu kolem profilu, vzniku odporu, princip fungování vrtule a základy vysokorychlostního proudění v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví v Praze.

Povinná literatura:

ANDERSON, J. D. Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, New York, 1991. BROŽ, V. Aerodynamika nízkých rychlostí. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02347-8. Principles of Flight, Theoretical Knowledge Manual ATPL. Frankfurt: Jeppesen GmbH, 2001. ISBN 0-88487-290-4. THOM, T. The Aeroplane – Technical, The Air Pilot´s Manual, Volume 4. London: Airlife Publishing, Ltd., 1994. ISBN 1-85310-017-X.

Doporučená literatura:

DANĚK, V. Mechanika letu I – Letové výkony. Brno: VUT v Brně, 1994. ISBN 80-214-0476-0. BROŽ, V. Aerodynamika vysokých rychlostí. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02348-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Zápočtový test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do aerodynamiky nízkých rychlostí, fyzikální základy, zákony a definice 2. Dvourozměrné obtékání profilu 3. Aerodynamické součinitele 4. Třírozměrné obtékání letounu 5. Celkový odpor letounu 6. Přízemní efekt 7. Vodorovný let, systém polár, správná a nesprávná zatáčka 8. Odtržení proudu na křídle 9. Zvyšovaní maximálního součinitele vztlaku 10. Prostředky ke snížení poměru CL – CD, a ke zvýšení odporu 11. Mezní vrstva 12. Úvod do aerodynamiky vysokých rychlostí, definice Machova čísla 13. Rázové vlny 14. Diskuse a konzultace předchozího obsahu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zápočtový test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Zápočtový test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.