342-0429/01 – Plánování a provedení letu 1 (PaPL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Jiří HořínkaGarant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice plánování a provádění letů v rámci všeobecného letectví. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušné letecké licence (PPL).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vychází z modulu 033 Plánování a monitorování letu. Obsahově je zaměřen na znalosti naplánování letu podle pravidel za viditelnosti VFR. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující naplánování VFR letu výrazně zvyšuje jeho bezpečnost. Student získá kompetence v problematice naplánování VFR letu, základů navigační přípravy a základních výpočtů s tím spojených v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky PPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

FRYNTA, J., LOUBAL, J., SCHOŘ, J. Plánování letu a monitorování letu (033). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006 [i.e. 2007]. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 978-80-7204-501-3. DANĚK, V. Mechanika letu I: letové výkony. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0476-0. Výkonnost a plánování letu – letouny [online]. Praha: Úřad pro civilní letectví, 2020 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: https://www.caa.cz/zkusebni-otazky-pro-zkousky-teoretickych-znalosti-ppl-lapl/. Oxford Aviation Academy – JAA ATPL – Flight Planning and Monitoring 2. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-19-7686-2.

Doporučená literatura:

Kulčák a kol. ATPL - učební texty, CERM Brno, 2006. Flight Performance and Planning 1, Theoretical Knowledge Manual ATPL, Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany, 2001, ISBN 0-88487-290-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod k hmotnosti a vyvážení 01 Těžiště 02 Mezní hodnoty hmotnosti a vyvážení Zatížení 01 Názvosloví 02 Kontroly hmotnosti letadla 03 Postupy pro stanovení dokumentace hmotnosti a vyvážení letounu 04 Účinky přetížení Těžiště 01 Základy výpočtů těžiště 02 Výpočet těžiště 03 Zajištění nákladu 04 Ložná plocha, běžná zátěž technické prostředky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku