342-0429/02 – Plánování a provedení letu 1 (PaPL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuIng. Jiří HořínkaGarant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
HRA56 Josef Hranický
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice plánování a provádění letů v rámci všeobecného letectví. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušné letecké licence (PPL).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vychází z modulu 033 Plánování a monitorování letu. Obsahově je zaměřen na znalosti naplánování letu podle pravidel za viditelnosti VFR. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující naplánování VFR letu výrazně zvyšuje jeho bezpečnost. Student získá kompetence v problematice naplánování VFR letu, základů navigační přípravy a základních výpočtů s tím spojených v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky PPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

FRYNTA, J., LOUBAL, J., SCHOŘ, J. Plánování letu a monitorování letu (033). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006 [i.e. 2007]. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 978-80-7204-501-3. DANĚK, V. Mechanika letu I: letové výkony. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0476-0. Výkonnost a plánování letu – letouny [online]. Praha: Úřad pro civilní letectví, 2020 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: https://www.caa.cz/zkusebni-otazky-pro-zkousky-teoretickych-znalosti-ppl-lapl/. Oxford Aviation Academy – JAA ATPL – Flight Planning and Monitoring 2. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-19-7686-2.

Doporučená literatura:

Kulčák a kol. ATPL - učební texty, CERM Brno, 2006. Flight Performance and Planning 1, Theoretical Knowledge Manual ATPL, Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany, 2001, ISBN 0-88487-290-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovat semestrální práci dle zadání

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hmotnost a vyvážení 1.1. Omezení maximální hmotnosti 1.2. Přední a zadní meze polohy těžiště 1.3. Výpočty hmotnosti a těžiště 1.4. Vyvažovací protokol 2. Výkonnost 2.1. Vzlet a počáteční stoupání (TORA, TODA) 2.2. Účinky hmotnosti, větru a hustotní výšky 2.3. Účinky zemského povrchu a sklonu 2.4. Použití vztlakových klapek 2.5. Let v hladině 2.6. Vztah mezi požadovaným a použitelným výkonem 2.7. Graf výkonnosti 2.8. Dolet a vytrvalost 2.9. Účinky konfigurace, hmotnosti, teploty a nadmořské výšky 2.10. Klouzání 2.11. Přistání 2.12. Účinky hmotnosti, větru, hustotní výšky a rychlosti přiblížení 2.13. Použití vztlakových klapek 2.14. Zemský povrch a sklon

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní
2015/2016 letní
2010/2011 letní