342-0429/03 – Plánování a provedení letu 1 (PaPL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuIng. Jiří HořínkaGarant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice plánování a provádění letů v rámci všeobecného letectví. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušné letecké licence (PPL).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět vychází z modulu 033 Plánování a monitorování letu. Obsahově je zaměřen na znalosti naplánování letu podle pravidel za viditelnosti VFR. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující naplánování VFR letu výrazně zvyšuje jeho bezpečnost. Student získá kompetence v problematice naplánování VFR letu, základů navigační přípravy a základních výpočtů s tím spojených v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky PPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

FRYNTA, J., LOUBAL, J., SCHOŘ, J. Plánování letu a monitorování letu (033). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006 [i.e. 2007]. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 978-80-7204-501-3. DANĚK, V. Mechanika letu I: letové výkony. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0476-0. Výkonnost a plánování letu – letouny [online]. Praha: Úřad pro civilní letectví, 2020 [cit. 2021-01-02]. Dostupné z: https://www.caa.cz/zkusebni-otazky-pro-zkousky-teoretickych-znalosti-ppl-lapl/. Oxford Aviation Academy – JAA ATPL – Flight Planning and Monitoring 2. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-19-7686-2.

Doporučená literatura:

Kulčák a kol. ATPL - učební texty, CERM Brno, 2006. Flight Performance and Planning 1, Theoretical Knowledge Manual ATPL, Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany, 2001, ISBN 0-88487-290-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní požadavky na plánování VFR letů. 2. Mapy pro navigaci, letištní mapy, letecká informační příručka - AIP. 3. Tratě, letiště, postupy. 4. Plánování výšek, rychlostí, kurzů, základní navigační výpočty. 5. Výpočet paliva, monitorování paliva za letu. 6. Provozní letový plán. 7. Letový plán ICAO, použití pro VFR lety. 8. Hmotnost a vyvážení, omezení maximální hmotnosti. 9. Výpočty hmotnosti a těžiště, přední a zadní meze polohy těžiště. 10. Vliv hmotnosti letadla a polohy těžiště na provedení letu, možná nebezpečí. 11. Výkony při vzletu a stoupání, faktory ovlivňující délku vzletu, použití vztlakových klapek, výpočty, letová příručka. 12. Výkony v horizontálním letu. Dolet, vytrvalost a faktory je ovlivňující, letová příručka, klesání, klouzání. 13. Přistání, potřebná délka dráhy, faktory ovlivňující délku přistání, použití vztlakových klapek, výpočty, letová příručka. 14. Diskuze, cvičné výpočty a konzultace předchozího obsahu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní