342-0431/01 – Plánování a provedení letu 3 (PaPL3)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice komplexního plánování a provádění letů v obchodní letecké dopravě. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 032, Přílohy II, rozhodnutí EK č. 2016/008/R – Výkonnost. Obsahově je zaměřen na problematiku stanovení požadavků na výkonnost letadel v jednotlivých fázích letu. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující výkonnost letounu při jednotlivých fázích letu, včetně předpisových požadavků, je jedním z hlavních požadavků na bezpečnost provedení letu. Student získá kompetence v problematice požadavků na výkonnost letounů, výpočtů základních výkonnostních parametrů letounů kategorie B podle EASA certifikační specifikace CS-23 i letounů třídy A podle specifikace CS-25, které mu umožní složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

DANĚK, V. Výkonnost (032). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-446-X DANĚK, V. Mechanika letu I: letové výkony. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0476-0

Doporučená literatura:

[1] Daněk,V.: Mechanika letu I – Letové výkony, skripta VUT Brno, 1994, ISBN 80-214-0476-0 [1] Kulčák a kol.: ATPL – Učební texty, CERM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Plány letu pro přelety 01 Plán navigace 02 Plán paliva 03 Monitorování letu a přeplánování

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Plány letu pro přelety 01 Plán navigace 02 Plán paliva 03 Monitorování letu a přeplánování za letu 04 Radiové spojení a navigační prostředky Letový plán ATC ICAO 01 Druhy letových plánů 02 Vyplňování letového plánu ICAO 03 Podání letového plánu 04 Uzavření letového plánu 05 Dodržení letového plánu Praktické plánování letu 01 Příprava mapy 02 Plány navigace 03 Zpracování plánu navigace 04 Jednoduché plány paliva 05 Příprava záznamů paliva vykazující plánované hodnoty 06 Praxe plánování radiových prostředků Plánování letu IFR (letových cest) 01 Meteorologické zřetele 02 Volba tratí na cílové letiště a náhradní letiště 03 Hlavní úkoly plánování letu Plánování letu proudových letounů 01 Další aspekty plánování letu pro proudové letouny 02 Počítačem zpracovávané plánování letu Praktické zpracování „letového plánu"

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2007/2008 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku