342-0431/04 – Plánování a provedení letu 3 (PaPL3)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice komplexního plánování a provádění letů v obchodní letecké dopravě. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 032 – Výkonnost. Obsahově je zaměřen na problematiku stanovení požadavků na výkonnost letadel v jednotlivých fázích letu. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující výkonnost letounu při jednotlivých fázích letu, včetně předpisových požadavků, je jedním z hlavních požadavků na bezpečnost provedení letu. Student získá kompetence v problematice požadavků na výkonnost letounů, výpočtů základních výkonnostních parametrů letounů kategorie B podle EASA certifikační specifikace CS-23 i letounů třídy A podle specifikace CS-25, které mu umožní složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

DANĚK, V. Výkonnost (032). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-446-X DANĚK, V. Mechanika letu I: letové výkony. Brno: PC-DIR, 1994. ISBN 80-214-0476-0

Doporučená literatura:

[1] Daněk,V.: Mechanika letu I – Letové výkony, skripta VUT Brno, 1994, ISBN 80-214-0476-0 [1] Kulčák a kol.: ATPL – Učební texty, CERM Brno, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Výkonnost letounů, EU legislativa, EASA výkonnostní kategorie letounů B a A, certifikační specifikace CS-23 a CS-25. 2. Fáze letu (vzlet, stoupání, cestovní let, klesání, přiblížení a přistání) definice, proměnné ovlivňující výkonnost (teplota, hustota vzduchu, vítr, hmotnost letounu, konfigurace, poloha těžiště, délky RWY). 3. Výkonnostní třída B – jednomotorové letouny, definice rychlostí, vliv proměnných na jejich výkonnost. 4. Použití výkonnostních charakteristik jednomotorových letounů z letové příručky pro jednotlivé fáze letu. 5. Výkonnostní třída B – vícemotorové letouny, definice rychlostí, vliv proměnných na jejich výkonnost. 6. Použití výkonnostních charakteristik vícemotorových letounů z letové příručky pro jednotlivé fáze letu. 7. Výkonnostní třída A – letouny podle certifikační specifikace CS-25, definice rychlostí. 8. Vyhlášené délky vzletu. Vliv proměnných na délku vzletu. Cvičení s příručkami letadel. Výpočty pomocí EFB. Přerušení vzletu – strategie, high speed rejected take off. 9. Vyhlášené délky přistání. Vliv proměnných na délku přistání. Cvičení s příručkami letadel. Výpočty pomocí EFB. 10. Stoupání po vzletu, definice jednotlivých segmentů. Omezení z titulu výšky nad překážkami. 11. Výpočty pro mokré a kontaminované dráhy. 12. Strategie použití různého stupně vysunutí vztlakových klapek při vzletu. Využití rozsahu rychlostí V1. 13. Vzlet s redukovaným výkonem. Derated thrust vs Flex Teperature. 14. Strategie při vysazení pohonné jednotky ve fázi cestovního letu – drift down.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.