342-0432/04 – Provozní postupy 1 (PP1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Kontriková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice letových a jiných provozních postupů používaných v rámci všeobecného letectví. Absolvování tohoto předmětu je součástí výcviku pro získání licence PPL a ATPL.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 070 – Provozní postupy. Předmět seznamuje studenty s výkladem leteckých předpisů, pravidel a postupů což je základním předpokladem k bezpečnému provedení letu VFR a IFR. Student také získá kompetence v problematice Provozní postupy, které mu umožňují složit zkoušky PPL a ATPL na Úřadu civilního letectví Praha.

Povinná literatura:

VINAŘ, Marek. Provozní postupy (071 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 80-7204-444-3 MOUCHA, Arnošt. Učebnice pilota 2019: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Cheb: Svět křídel, 2019. ISBN 978-80-7573-049-7 Letecké předpisy ČR Oxford Aviation Academy – EASA ATPL Ground Training Series (Book 12) Operational Procedures. London: Oxford Academy, 2014. ISBN 9781906202750

Doporučená literatura:

MD ČR: Předpis L6/I, Provoz letadel, LIS, 2011 MD ČR: Předpis L12, Pátrání a záchrana, LIS, 2011 MD ČR: Předpis L13, Odborné šetření příčin LN, LIS, 2011 MD ČR: Předpis L16/I, Ochrana ŽP/ Hluk, LIS, 2011

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s VFR příručkou. 2. AIP ČR a letecké předpisy. Pověřené úřady a organizace v ČR. 3. Letové provozní služby, rozdělení sektorů v ČR. Letecké informace, předletový informační bulletin, letový plán. 4. Rozdělení a prvky vzdušného prostoru. 5. Pravidla pro lety za viditelnosti. Let VFR, VFR noc, zvláštní let VFR – podmínky pro jednotlivé druhy letů. 6. Pravidla pro postupy nastavení výškoměru a odpovídače. 7. Annex 6. 8. Požadavky na dozor a osvědčování provozovatele. 9. Požadavky na komunikační, navigační, přístrojové a bezpečnostní vybavení. 10. Seznam minimálního vybavení (MEL), seznam povolených odchylek od draku (CDL). 11. Údržba letounu, zvláštní provozní postupy a nebezpečí. 12. Letová posádka, palubní průvodčí – omezení doby ve službě, typovost. 13. Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů. 14. Pátrání a záchrana.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast studentů na cvičení. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem na konci semestru, který se skládá z písemné práce při níž lze získat maximálně 100 bod.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracovat semestrální práci. Docházet na konzultace. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem na konci semestru, který se skládá z písemné práce při níž lze získat maximálně 100 bod.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.