342-0433/05 – Provozní postupy 2 (PP2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Kontriková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UCH010 Ing. Lenka Kontriková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci ve standardních provozních postupech používaných v obchodní letecké dopravě. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 070 – Provozní postupy. Předmět seznamuje studenty s výkladem leteckých předpisů, pravidel a postupů což je základním předpokladem k bezpečnému provedení letu IFR. Student také získá kompetence v problematice Provozní postupy, které mu umožňují složit zkoušky ATPL na Úřadu civilního letectví Praha.

Povinná literatura:

Letecký předpis L8168 Provoz letadel – letadlové postupy SOLDÁN, Vladimír. Postupy pro lety podle přístrojů. Praha: Řízení letového provozu ČR, s. p. Letecká informační služba, 2000. ISBN nepřiděleno SOLDÁN, Vladimír. Letové postupy a provoz letadel. Praha: Řízení letového provozu ČR, s. p. Letecká informační služba, 2007. ISBN nepřiděleno VOLNER, Rudolf a kol.: Flight Planning Management, CERM, Akademické nakladatelství s.r.o. Brno, 2007, ISBN 978-80-7204-496-2 International Civil Aviation Organization. Aircraft Operations. Doc 8168 Volume II Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, 2006

Doporučená literatura:

KELLER, Ladislav. Učebnice pilota 2013: pro žáky a piloty všech druhů letounů a sportovních létajících zařízení, provozujících létání jako svou zájmovou činnost. Cheb: Svět křídel, 2013. ISBN 978-80-87567-26-5 VINAŘ, Marek. Provozní postupy (071 00). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-444-3 Letecké předpisy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
342-0432 PP1 Provozní postupy 1 Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s předpisem L 8168. 2. Přiblížení podle přístrojů. 3. Kategorie letadel, primární a sekundární ochranný prostor. 4. Výšky používané v civilním letectví. 5. Úseky přiblížení a druhy přiblížení. 6. Požadavky na letové postupy. 7. Postupy pro přílet, přiblížení, odlet a vyčkávání. 8. Postupy pro let na trati. 9. LVO – provoz za nízké dohlednosti. 10. Požadavky navigace pro dálkové lety. 11. Odmrazování letounu, ochrana před námrazou. 12. Nebezpečí a předcházení střetu s ptáky. 13. Snižování hluku. 14. Požadavky na systém jakosti a SMS systém.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na přednáškách. V průběhu jednotlivých hodin jsou průběžně ověřovány znalosti formou diskuse a dotazů. Předmět je na konci semestru zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování semestrální práce. Docházet na konzultace. Předmět je na konci semestru zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.