342-0434/01 – Provozování letišť (PLet)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOL10 prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní poznatky o provozních aspektech letišť

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět stanovuje provozní aspekty letišť a jejich aplikační využití.

Povinná literatura:

Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995

Doporučená literatura:

Antonín Kazda: Airports - Design and Operation, VŠDS, Žilina 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Umístění letiště a orientace dráhového systému. 2. Výběr vhodné lokality, provozní využitelnost, provozní využitelnost s uvažováním dohlednosti, překážky, ostatní činitelé. 3. Odbavovací plochy. Požadavky na odbavovací plochy, umístění odbavovací plochy, uspořádání stojánek, kapacita odbavovací plochy, odloučené stání. 4. Technické odbavení letadel. 5. Způsoby odbavení letadel, činnosti technického odbavení letadel, vizuální naváděcí systémy na odbavovací ploše. 6. Letecké pohonné hmoty. Požadavky na zajištění paliva, distribuce paliva, bezpečnost při manipulaci s pohonnými hmotami, zajištění paliva – budoucí vývoj. 7. Vizuální navigační prostředky. Značky, světelné zařízení letišť, charakteristiky světelných zařízení, technické řešení světelných zařízení, výstavba a provoz. 8. Zajištění letiště elektrickou energií. Spolehlivost zajištění elektrické energie, napájení světelných zařízení, příklad řešení pro I., II. a III. kategorii ICAO. 9. Zimní provoz letiště. Vliv sněhu na provoz letadel, plán zimní údržby, mechanické prostředky, chemické a termické prostředky, monitorování stavu drah, odmrazování letadel. 10. Požární zajištění. Úkoly hasičské a záchranné služby, stanovení úrovně požárního zajištění, hasičská vozidla, hasičské stanice, výcvik a činnost zásahové jednotky, činnost po nehodě letadla, hasičské zajištění a ochrana životního prostředí. 11. Odbavovací budovy. Požadavky na odbavovací budovy, dispoziční řešení, koncepce odbavovacích budov, odbavovací proces, neletecké služby, doprava cestujících na letiště. 12. Ochrana proti nezákonným činům. nezákonné činy a letecká doprava, objekty letiště a bezpečnost, zajištění bezpečnosti letišť, způsoby odhalování zakázaných předmětů. 13. Dopravní napojení letiště 14. Ochrana životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku