342-0439/03 – Základy letu 2 (ZL2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Kubáň
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB925 Ing. Martin Kubáň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice základních principů létání letounů těžších vzduchu v oblastech podzvukových a nadzvukových rychlostí. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 080, základy letu přílohy I. nařízeni komise (EU) 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Obsahově je zaměřen na základní poznatky vysokorychlostní aerodynamiky letounů. Předmět navazuje na Základy letu I Student získá znalosti v problematice aerodynamiky, proudění vzduchu kolem profilu při vysokých rychlostech, vzniku odporu při nadzvukovém proudění, principu a vzniku násobku v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví v Praze.

Povinná literatura:

BROŽ, V. Aerodynamika vysokých rychlostí. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02348-6 DANĚK, V. Mechanika letu I – Letové výkony. Brno: VUT v Brně, 1994. ISBN 80-214-0476-0 Principles of Flight, Theoretical Knowledge Manual ATPL. Frankfurt: Jeppesen GmbH, 2001 ISBN 0-88487-290-4 THOM, T. The Aeroplane – Technical, The Air Pilot´s Manual, Volume 4. London: Airlife Publishing, Ltd., 1994. ISBN 1-85310-017-X

Doporučená literatura:

BROŽ, V. Aerodynamika nízkých rychlostí. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02347-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Zápočtový test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Způsoby vyvarování se účinkům překročení kritického Machova čísla. 2. Zvláštnosti nadzvukového proudění. 3. Aerodynamický ohřev. 4. Úvod do problematiky stability – způsoby dosažení rovnováhy. 5. Statická stabilita. 6. Dynamická stabilita. 7. Úvod do problematiky řiditelnosti, definice a základní pojmy. 8. Centráž. 9. Násobek. 10. Vzájemné působení řízení zatáčení a klonění. 11. Způsoby odlehčování řídicích sil. 12. Úvod do provozních omezení, přehled provozních omezení. 13. Obálky zatížení. 14. Diskuse a konzultace předchozího obsahu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Zápočtový test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Zápočtový test na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Ústní zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.