342-0440/01 – Principles of Flight 3 (ZL3)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice základních principů létání letounů těžších vzduchu v oblastech podzvukových a nadzvukových rychlostí. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Aerodynamika se zabývá prouděním tekutin kolem těles v tekutině ponořených a silami, které toto proudění na tělesech vyvolává. Tento předmět se zabývá problematikou aerodynamiky transsonických a supersonických rychlostí.

Compulsory literature:

[1] Anderson, J. D.: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, New York, 1991 [2] Brož, V.: Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta ČVUT Praha, 2000 [3] Brož, V.: Aerodynamika vysokých rychlostí, skripta ČVUT Praha, 2000 [4] Principles of Flight, Theoretical Knowledge Manual ATPL, Jeppesen GmbH, Frankfurt, Germany, 2001, ISBN 0-88487-290-4 [5] Thom,T.: The Aeroplane – Technical, The Air Pilot´s Manual,Volume 4, Airlife Publishing, Ltd., London, UK, 1994, ISBN 1-85310-017-X [6] Daněk,V.: Mechanika letu I – Letové výkony, skripta VUT Brno, 1994, ISBN 80-214-0476-0

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner