342-0441/03 – Všeobecné znalosti letadel 4 (VZL4)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vojtěch Graf, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
STA698 Ing. Pavel Staněk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s využitím současné letadlové techniky a fungováním jejich provozovatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student po absolvování předmětu získá základní přehled o výrobě a provozu současné letecké techniky provozované u leteckých společností. Seznámí se s principy fungování leteckých dopravců a bude schopen definovat kritéria pro volbu vhodného typu letounu na požadovanou leteckou linku.

Povinná literatura:

PRUŠA, Jiří, Martin BRANDÝSKÝ, Luboš HLINOVSKÝ, Jiří HORNÍK, Michal PAZOUREK, František SLABÝ, Marek TŘEŠŇÁK a Jiří ŽEŽULA. Svět letecké dopravy. II. rozšířené vydání. Praha: Gallileo Training, 2015. ISBN 978-80-260-8309-2. KOBLEN, Ivan a Stanislav SZABO. Manažment životného cyklu leteckej techniky I. Košice: Multiprint, 2016. ISBN 978-80-89551-28-6. KROES, Michael J. a James R. RARDON. Aircraft basic science. 7th ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill, c1993. Glencoe aviation technology series. ISBN 0-02-801814-1.

Doporučená literatura:

FIALA, Petr, Josef JABLONSKÝ a Miroslav MAŇAS. Vícekriteriální rozhodování. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1994. ISBN 80-7079-748-7. STERKENBURG, Ronald. Aircraft maintenance and repair. Eighth edition. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN 978-1-260-44105-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným zápočtovým testem a ústní zkouškou

E-learning

https://www.flying-revue.cz/svet-letecke-dopravy-ii2 lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dělení letadel. 2. Typologie letadlové techniky (civilní, nákladní). 3. Analýza technických parametrů letadlové techniky. 4. Analýza výkonnostních parametrů letadlové techniky. 5. Životní cyklus letadlové techniky. 6. Výrobci letadlové techniky. 7. Provozovatelé letadlové techniky – dělení, činnost, spolupráce. 8. Provozovatelé letadlové techniky – strategie a řízení sítě linek. 9. Provozovatelé letadlové techniky – letadlový park a jeho provozuschopnost. 10. Technické zabezpečení přepravního procesu cestujících. 11. Technické zabezpečení přepravního procesu nákladu. 12. Ekonomické ukazatele provozu letadlové techniky. 13. Analýza kritérií pro výběr vhodného typu letounu pro vybraný letecký provoz. 14. Metody výběru vhodného typu letounu pro vybraný letecký provoz.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Bez povinné účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP musí v průběhu semestru absolvovat 2 konzultace. Dále musí vypracovat semestrální práci a úspěšně absolvovat zkoušku. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.