342-0446/01 – Postupy údržby letecké techniky 2 (PULT2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
KOL58 Ing. Petr Kolarczyk
SZY02 Mgr. Karel Szydlowski
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářského studia obor „Technologie údržby letecké techniky“ – seznámit studenty s problematikou uvedeného předmětu POSTUPY ÚDRŽBY LETECKÉ TECHNIKY 2 (PÚLT 2). Naučit studenty teoretickým základům nutným pro praxi v prostředí údržby letadel. Pochopit a aplikovat jednotlivé části osnovy v souladu s nařízenými evropskými normami.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je zaměřen na získání teoretických vědomostí v oblasti modulu M7 – POSTUPY ÚDRŽBY a přípravě na vykonání základní zkoušky, za účelem získání průkazu způsobilosti Part 66

Povinná literatura:

Nařízení komise (ES) č. 2042/2003 obsahující: ANNEX I (Part-M) ANNEX II (Part-145) ANNEX III (Part-66) ANNEX IV (Part-147)

Doporučená literatura:

EUR – Lex – 32003R2042 Heviánek, F.; Barnet, M.; Bradovka, E. Technologie oprav letadel I. Praha 1985. 380 s. Heviánek, F.; Barnet, M.; Bradovka, E. Technologie oprav letadel II. Praha 1985. 80 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Vykonání závěrečného testu z celého učiva předmětu Postupy údržby

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Seznámení se zásadami bezpečných pracovních postupů zahrnujících opatření při Sváření, Pájení natvrdo, Pájení naměkko a Lepení. Způsoby pájení naměkko, kontrola naměkko pájených spojů. Způsoby sváření a pájení natvrdo; Kontrola svářených a natvrdo pájených spojů. Způsoby lepení a kontrola lepených spojů Zjišťování hmotností a vyvážení letadla – předpisové požadavky JAR OPS a jejich splnění. Zjištění reakcí a výpočet mezních hodnot těžiště. Vyhotovení protokolu o vážení letadla (použití odpovídající dokumentace). Příprava letadla na vážení a vlastní vážení letadla Manipulace s letounem a jeho skladování do uvedená činnost zahrnuje – Pojíždění, Vlečení a s tím spojená bezpečnostní opatření. Zdvíhání letadla - zaklínování, zabezpečení a s tím spojená bezpečnostní opatření. Způsoby skladování letadel. Postupy plnění/vypouštění paliva. Postupy odmrazování/protinámrazového ošetření. Elektrické, hydraulické a pneumatické pozemní zdroje. Vlivy prostředí na obsluhu a provoz letadla Provádění demontáže, kontroly, oprav letadel v prostředí údržby opravárenského podniku pro údržbu letadel a postup zpětné montáže letadlových celků na letadlo: a) Typy závad a metody vizuální kontroly. Odstranění koroze, posouzení poškození a opětovná ochrana. b) Obecné metody oprav, Příručka oprav konstrukce, Stárnutí, programy kontroly únavy a koroze materiálu. Seznámení s principy nedestruktivních metod kontroly a použitím přístrojů pro dané zkoušky zahrnující - Kapilární, Rentgenovou metodu zjišťování vad, Metodu vířivých proudů, Ultrazvukovou a Boroskopické metody. Způsoby demontáže a montáže letadlových celků při provozu velkých moderních dopravních letounů. Možnosti zjišťování a odstraňování poruch mimo prostředí opravárenského hangáru a zajištění bezporuchového stavu letadel, jakož i jejich spolehlivosti Opatření a předepsané postupy při vzniku vyjímečných událostí při provozu letounu a) Následná prohlídka po zásahu bleskem a vystavení vysoké radiaci. b) Následná prohlídka po výjimečných událostech, jako je tvrdé přistání a průlet turbulencí Stávající známé systémy řízení a organizace údržby, dále provádění nařízených postupů dle předpisu pro údržbu (MRB-report) v opravárenských organizacích pro opravy velkých letadel schválených dle evropských norem Part 145. Definování souvisejících oblastí - Plánování údržby. Postupy modifikace. Skladovací postupy. Postupy osvědčování a uvolňování do provozu. Propojení s obsluhou letadla. Kontrola údržby. Řízení jakosti a její zabezpečování. Další postupy údržby. Řízení letadlových celků s omezenými lhůtami Závěrečný test bude sestaven ze všech probraných kapitol předmětu PULT 1 a 2, obsahuje všechny části teoretického základu předepsaného pro modulovou zkoušku s označením M 07. Příprava studentů - Ing. Kolarczyk Inovace předmětu Postupy údržby provedena v roce 2013 rozšířením o Strategii údržby civilních letadel, která rozšiřuje znalosti studentů o následující témata: 0 Úvod a pokyny ke studiu učebního textu 1 Strategie obchodní činnosti v údržbě letadel 2 Plánování údržby 3 Průběh údržby 3.1 Legislativa 3.2 Údržbové organizace pro letadla 3.2.1 Terminologie a definice 3.2.2 Obecné postupy údržby a výklad organizace 3.2.3 Postupy a údržbová praxe v MRO 3.2.4 Postupy systému jakosti 3.3 Činnosti vykonávané před revizí 3.4 Příprava a kontrola dokumentů před zahájením prohlídky 3.4.1 Záznamy k průběhu prohlídky letadla - rozpis prací a činností při C-Checku 3.5 Činnost po prohlídce a vyhodnocení údržbové práce 3.6 Test závěrečný

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní