342-0447/01 – Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems 1 (AKSL1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorIng. Rostislav Horecký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA56 Josef Hranický
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 5+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the bachelor study branch "maintenance technology aviation technology" - to familiarize students with the subject AERODYNAMICS AIRCRAFT STRUCTURES AND SYSTEMS 1 (AASS 1). To teach students the theoretical foundations necessary for practice in the aircraft maintenance environment. Understand and apply the different parts of accounts in accordance with mandated European standards. In addition to acquaint students with the structures occurring in small aircraft and their equipment.

Teaching methods

Lectures

Summary

This subject is focused for acquiring of theoretical knowledge in the sphere of module M 11 – AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS and preparation to accomplishment of the Basic Examination in order to get AML Part 66

Compulsory literature:

Jeppesen. Oxford Aviation training. Oxford: Jeppesen. 2001.

Recommended literature:

Jeppesen. Oxford Aviation training. Oxford: Jeppesen. 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné testy

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Seznámení s konstrukcí, principem přístroje Výškoměr, Rychloměr (výstražný systém pádové rychlosti) zabudovaném do palubního systému letadla. Používání uvedeného přístroje pro vyhodnocení potřebných parametrů letu včetně korekce možných chyb za provozu letounu 2.Seznámení s konstrukcí, principem přístroje variometr, Machmetr zabudovaném do palubního systému letadla. Používání uvedeného přístroje pro vyhodnocení potřebných parametrů letu včetně korekce možných chyb za provozu letounu 3.Seznámení s konstrukcí, principem gyroskopických přístrojů zabudovaných do palubního systému letadla. Používání uvedených přístrojů pro vyhodnocení potřebných parametrů letu včetně korekce možných chyb za provozu letounu 4.Seznámení s konstrukcí, principem přístroje Magnetický kompas zabudovaném do palubního systému letadla. Používání uvedeného přístroje pro vyhodnocení potřebných parametrů letu včetně korekce možných chyb za provozu letounu 5.Seznámení s konstrukcí, principem přístroje Radiokompas zabudovaném do palubního systému letadla. Používání uvedeného přístroje pro vyhodnocení potřebných parametrů letu včetně korekce možných chyb za provozu letounu 6.Seznámení s konstrukcí, principem přístroje Indikátor úhlu náběhu zabudovaném do palubního systému letadla. Používání uvedeného přístroje pro vyhodnocení potřebných parametrů letu včetně korekce možných chyb za provozu letounu 7.Konstrukce draku malého letounu – koncepce, předpisové požadavky na statickou a únavovou pevnost, konstrukce bezpečné při poruše, konstrukce s bezpečnou životností a s přípustným poškozením, druhy namáhání konstrukce 8.Technologie spojení prvků konstrukce (nýtování, šroubové spoje, lepení, svařování). Povrchová ochrana( eloxování, chromování, kadmiování, lakování aj.). Zajištění symetrie konstrukce při montáži a opravách 9.Specifické otázky řízení: Primární řízení podélného sklonu (výškové kormidlo, pevný stabilizátor, stavitelný stabilizátor, letouny typu kachna) 10.Primární řízení náklonu a směru letu (křidélka a směrovka) 11.Sekundární řízení malého letounu 12.Přistávací zařízení malého letounu 13.Konstrukce trupu, křídla a ocasních ploch malého letounu. 14.Závěrečné testy: kapitola 1 – 6 Ing. Martinec kapitola 7 – 13 p. Hranický

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner