342-0448/01 – Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 2 (AKSL2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Horecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
HRA56 Josef Hranický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem bakalářského studia obor „Technologie údržby letecké techniky“ – seznámit studenty s problematikou uvedeného předmětu AERODYNAMIKA KONSTRUKCE A SYSTÉMY LETADEL 2 (AKSL 2). Naučit studenty teoretickým základům nutným pro praxi v prostředí údržby letadel. Pochopit a aplikovat jednotlivé části osnovy v souladu s nařízenými evropskými normami. Dále seznámit studenty se základními pojmy z oblasti turbínových motorů a principy jejich činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je zaměřen na získání teoretických vědomostí v oblasti modulu M 11 – AERODYNAMIKA KONSTRUKCE A SYSTÉMY LETADEL a přípravě na vykonání základní zkoušky, za účelem získání průkazu způsobilosti AML Part 66

Povinná literatura:

Slavík, S.; a kol. AERODYNAMIKA, KONSTRUKCE A SYSTÉMY LETOUNŮ. CERM s.r.o. 2005 Brno. 600 s. Kocáb, J.; Adamec, J. LETADLOVÉ MOTORY. KANT, CZ, s.r.o. 2000 Praha

Doporučená literatura:

JEPPESEN. OXFORD AVIATION TRAINING. 2001. Oxford.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Seznámení s projevem letů při vysokých rychlostech s ohledem na rychlost zvuku podzvukový let, transonický let 2.Seznámení s projevy letů při vysokých rychlostech s ohledem na rychlost nadzvukového – supersonického letu, definice Machova čísla a kritického Machova čísla 3.Chování letounu a problematika provozu rychlého letounu při odtrhnutí proudu, vzniku rázové vlny a její vliv na obtékání profilu 4.Vliv aerodynamického ohřevu u subsonického, transsonického a supersonického letounu. Vysvětlení a užití pravidla ploch při provozu uvedených letounů 5.Účinky vysokého proudění vzduchu na pohonnou soustavu uvedených letounů. Činitele ovlivňující proudění vzduchu v okolí vstupů motorů letadel létajících vysokými rychlostmi 6.Vliv kladné šípovitosti křídel na kritické Machovo číslo v podmínkách provozu letounů létajících vysokými rychlostmi 7.Vysvětlení základních pojmů pístových motorů Mechanická, tepelná a objemová účinnost; Pracovní cykly – 2-dobý, 4-dobý, Ottův a Dieselův motor; Zdvihový objem válce a kompresní poměr; Uspořádání motorů a pořadí zapalování 8.Konstrukce pístového motoru s ohledem na provedení Kliková skříň, kliková hřídel, vačkové hřídele, spodní části klikové skříně, Pomocná převodovka, Sestavy válce a pístu, Ojnice, sací a výfukové potrubí, Rozvod ventilů, Redukční převodová skříň vrtule 9.Výpočet výkonu a jeho měření, činitelé ovlivňující výkon motoru, palivové směsi / ochuzování paliva, předzápal. Karburátory - typy, konstrukce a principy činnosti, Zamrzání a ohřev paliva. Systémy vstřikování paliva - typy, konstrukce a principy činnosti. Elektronické řízení motorů - činnost řízení motoru a systémy měření paliva zahrnující elektronické řízení motoru (FADEC), Uspořádání a prvky systému 10.Startovací soustavy - typy magnet, konstrukce a principy činnosti, Kabely zapalovací soustavy, zapalovací svíčky, Nízkonapěťové a vysokonapěťové soustavy. Nasávací, výfukové a chladící soustavy, Konstrukce a činnost nasávacích soustav včetně alternativních systémů nasávání vzduchu, Výfukové soustavy a chladící soustavy motoru 11.Principy a účel přeplňovaných motorů a jeho vliv na parametry motoru - Konstrukce a činnost přeplňovacích soustav, Názvosloví, Ovládání systémů a ochrana systémů 12.Maziva a paliva - Vlastnosti a specifikace, Přísady do používaných paliv, Bezpečnostní opatření. Mazací systémy - Činnost, uspořádání a prvky systému. Problematika - Systémů indikace práce motoru - Měření otáček motoru, Měření teploty hlavy válce, Měření teploty chladící kapaliny, Měření teploty a tlaku oleje, Měření teploty výfukových plynů, Měření tlaku a průtoku paliva, Měření plnícího tlaku 13.Zástavba pohonné jednotky, Uspořádání protipožárních přepážek, motorových krytů, protihlukových panelů, motorových loží, protivibračních uložení (hadic, potrubí, přívodů, konektorů, svazků vodičů, řídících lan a táhel, zvedacích bodů a odtokových drenáží). Sledování motoru a provoz na zemi - Postupy při spouštění motoru a motorové zkoušce, Vyhodnocení výstupního výkonu a dalších parametrů motoru, Prohlídka motoru a jeho celků (kriteria, tolerance a údaje stanovené výrobou). Uskladnění, konzervace a odkonzervování motoru 14. Závěrečné testy: kapitola 1 – 6 Doc. Tichavský kapitola 7 – 13 p. Hranický

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku