342-0450/01 – Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems 4 (AKSL4)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorIng. Rostislav Horecký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the bachelor study branch "maintenance technology aviation technology" - to familiarize students with the subject AERODYNAMICS AIRCRAFT STRUCTURES AND SYSTEMS 4 (AASS 4). To teach students the theoretical foundations necessary for practice in the aircraft maintenance environment. Understand and apply the different parts of accounts in accordance with mandated European standards. In addition to acquaint students with the structures occurring in large transport aircraft and their equipment, particularly aircraft systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This subject is focused for acquiring of theoretical knowledge in the sphere of module M 11 – AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS and preparation to accomplishment of the Basic Examination in order to get AML Part 66

Compulsory literature:

Jeppesen. Oxford Aviation training. Oxford: Jeppesen. 2001.

Recommended literature:

Jeppesen. Oxford Aviation training. Oxford: Jeppesen. 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžné testy

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Obecné fyziologické požadavky pro pobyt člověka ve velkých letových výškách. Dodávka vzduchu a možné palubní zdroje dodávky vzduchu zahrnující odebírání vzduchu ze systému pohonné jednotky letounu, pomocného energetického zdroje APU a pozemní zdroje vzduchu 2.Všeobecné požadavky kladené na palubní klimatizaci kabiny moderního dopravního letounu. Provedení a konstrukce klimatizačních systémů letounu, požadavky kladené na správnou činnost uvedeného zařízení s ohledem na rozvodný systém, oběh vzduchu a vodních par. Ovládání systému řízení oběhu vzduchu, teploty a vlhkosti včetně bezpečnostních prvků 3.Systém přetlakování letounu – Ovládání systému přetlakování, jeho regulace za provozu letounu, zahrnující indikaci aktuálního stavu s ohledem na funkci regulačních a bezpečnostních ventilů. Zařízení na kontrolu tlaku v kabině (bezpečnostní, výstražná a ochranná) 4.Přístrojové systémy velkých dopravních letadel. Systémy pitotstatické - Výškoměr, Rychloměr, Variometr, Machmetr. Systémy gyroskopické - Umělý horizont, Povelový ukazatel letové polohy, Ukazatel směru letu, Indikátor horizontální situace, Zatáčkoměr s indikací skluzu (přístroj pro koordinovanou zatáčku). 5.Kompasy - S přímým čtením, S dálkovým přenosem, Indikace úhlu náběhu, systémy Signalizace přetažení a Další indikační systémy použité na moderních dopravních letadlech 6.Avionické systémy moderních dopravních letadel - Základní principy uspořádání systémů a jejich činnost. Automatický let, Komunikační a Spojovací systémy, Navigační a protisrážkové systémy 7.Velké dopravní letouny a jejich elektrický systém - Zástavba a obsluha baterií, Zdroje stejnosměrného proudu, Zdroje střídavého proudu, Nouzové zdroje elektr. energie, Regulace napětí, Rozvod elektrické energie, Měniče, Transformátory, Usměrňovače, Ochrana obvodů, Externí (pozemní zdroj) 8.Vybavení a zařízení dopravního letounu - Požadavky na nouzová vybavení, Sedadla (vícebodové a dvoubodové pásy). Uspořádání kabin dopravních letounů, Uspořádání vybavení, Zástavba zařízení kabiny - Zábavné zařízení v kabině, Zástavba palubního bufetu, Vybavení na manipulaci s nákladem a jeho upevnění, Schody 9.Protipožární ochrana na moderním velkém dopravním letounu - Systémy detekce požáru a dýmu a výstražné systémy, Zástavba hasících systémů, Zkoušení těchto systémů, Přenosné hasící přístroje 10.Systémy primárního řízení letu velkých letadel s použitím řízení pomocí - Křidélek, Výškového kormidla, Směrového kormidla, další možná použití řízení pomoci Spojleru. Funkce vyvážení a jeho ovládání, Aktivní vyvážení letadla 11.Systémy sekundárního řízení letu velkých letadel s použitím prostředků na zvýšení vztlaku, Rušení vztlaku, aerodynamické brzdy. Systémy řízení - ruční, hydraulické, pneumatické, elektrické. Servořízení dálkově ovládané elektrickými impulzy. Umělý cit, tlumení bočních kmitů, systém vyvážení podle Machova čísla, omezovač výchylky směrového kormidla, blokování kormidla. Vyvážení a seřízení. Systém ochranné signalizace přetažení 12.Uspořádání palivového systému u moderních dopravních letadel - Palivové nádrže a jejich propojení. Systémy dodávky paliva uvnitř letounu. Vypouštění paliva za letu, odvzdušňování palivového systému a odpouštění paliva. Dodávka a přečerpávání paliva z opačné strany. Indikace a výstrahy uvnitř palivové soustavy. Doplňování a odčerpávání paliva. Podélné vyvážení v rámci palivového systému 13.Hydraulický systém a jeho uspořádání na velkých letounech. Použití hydraulických kapalin a požadavky na ně kladené. Hydraulické nádrže a akumulátory. Vytváření tlaku - Elektricky, Mechanicky, Pneumaticky. Vytváření nouzového tlaku. Regulace tlaku v hydraulických soustavách. Rozvod energie. Indikační a výstražné systémy. Vzájemné propojení s jinými systémy 14.Závěrečný test: kapitola 1 – 13 Ing. Horecký

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (30) 51
        Exercises evaluation Credit 30  20
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner