342-0458/04 – Letecké motory 2 (LM2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vojtěch Graf, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRA0013 Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními konstrukčními prvky reaktivních motorů a jejich fungováním.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student po absolvování předmětu získá základní přehled o reaktivních motorech. Seznámí se s jednotlivými typy reaktivních motorů a jejich fungováním. Blíže se pak seznámí s konstrukcí a fungováním leteckých proudových motorů (LPM).

Povinná literatura:

HANUS, Daniel a Josef MARŠÁLEK. Turbínový motor: studijní modul 15. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty dle předpisu JAR-66. ISBN 80-7204-369-2. ADAMEC, Josef a Jindřich KOCÁB. Letadlové motory. Vyd. 2. Praha: Corona, 2008. ISBN 978-80-86116-54-9. TREAGER, Irwin E. Aircraft gas turbine engine technology. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education, c1996. Aviation technology series. ISBN 0-02-801828-1.

Doporučená literatura:

ADAMEC, Josef. Pohonná jednotka (021 03). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-477-X. KROES, Michael J. a Thomas W. WILD. Aircraft powerplants. 7th ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill, c1995. Aviation technology series. ISBN 0-02-801874-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným zápočtovým testem a ústní zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj reaktívních motorů, dělení reaktivních motorů. 2. Raketové motory. 3. Bezlopatkové proudové motory. 4. Konstrukce lopatkových proudových motorů jednohřídelových, PV- diagram. 5. Vícehřídelové, obtokové motory, konstrukce, činnost. 6. Vstupní ústrojí leteckých proudových motorů. 7. Kompresor leteckých proudových motorů. 8. Spalovací komora leteckých proudových motorů. 9. Turbína leteckých proudových motorů. 10. Výstupní ústrojí leteckých proudových motorů, přídavné spalování. 11. Palivová soustava a spouštění leteckých proudových motorů. 12. Mazací soustava leteckých proudových motorů. 13. Chlazení proudových motorů, odmrazovací soustava, protipožární soustava, odvod vody z motorů. 14. Provozní cykly a údržba leteckých proudových motorů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičeních a absolvování zápočtového testu. V průběhu semestru vypracuje a odprezentuje 1 prezentaci na schválené téma. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti s ISP musí v průběhu semestru absolvovat 2 konzultace, jejichž součástí bude mimo jiné prezentace jednoho zadaného tématu. Dále musí vypracovat semestrální práci a úspěšně absolvovat zápočtový test. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní