342-0470/01 – Základy elektrotechniky v letectví 1 (ZELT 1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Martin Blatoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Martinec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby student získal přehled o základních principech elektrotechniky v rozsahu potřebném pro absolventa Strojní fakulty s leteckým zaměřením, který se s nimi bude setkávat jako uživatel. Osvojit si znalosti o souvislostech elektrických prvků a jejich využití v systémech letadla a elektronickou částí zařízení na kterých bude později pracovat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět vychází z modulu 3 Základy elektrotechniky JAR 66 s pokračováním na modul 4 Základy elektroniky JAR 66 v bakalářském studiu Strojní fakulty. Obsahově je zaměřen na základné zákony, funkci a využití elektrických prvků.Studenti si prohloubí znalosti získané ve fyzikálních předmětech z oblasti základnách elektrotechnických zákonů a jednoduchých elektrických obvodů. V úvodu jsou seznámení s otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s elektrickým proudem. Dále si prohloubí znalosti ze střídavých elektrických obvodů, měření, magnetických obvodů, elektrických přístrojů.

Povinná literatura:

1. Volner, R.: Elektrický systém (021 02), Učební texty pro teoretickou přípravu dopravných pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. CERM Brno,2006, ISBN 80-7204-440-0. 2. Volner, R.:Letecká rádiotechnika-fyzikální základy a nomogramy. ČVUT Praha,VŠB TUO,CERM Brno 2007, ISBN 978-80-7204-510-5. 2.Martinec, F., Horecký, R.: Základy elektrotechniky v letectví 1, Učební texty VŠB –TUO, VŠB – TUO, 2010.

Doporučená literatura:

1. Smejkal J.: Elektrotechnika, skriptum VUT Brno, fakulta strojní, 254 str. 2. Kůs V.,Skála J.: Elektronika a elektrické pohony pro neelektrotechnické fakulty, skriptum ZČU Plzeň, fakulta elektrotechnická, 1992, 197 str., ISBN 80- 7082-079-9 3. Brandštetter P.: Elektronika, skriptum VŠB TUO, 1991, 312 str.,ISBN 80-7078-124-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - Využití elektrotechniky v letectví 2. Teorie elektronu 3. Statická elektřina a vodivost 4. Elektrické názvosloví 5. Výroba elektřiny 6. Zdroje stejnosměrného proudu 7. Stejnosměrné obvody 8. Elektrický odpor/rezistor 9. Výkon 10. Kapacita/Kondenzátor 11. Magnetismus 12. Indukčnost/Indukční cívka

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku