342-0470/02 – Basic electrotechnics in aviation 1 (ZELT 1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Martin Blatoň, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Blatoň, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
HRA56 Josef Hranický
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
PRO481 Ing. Jiří Procházka
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
SOL0025 Ing. Erik Solař
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject´s goal is to achieve the necessary competencies to focus on basic princips of electrotechnics. Knowledge of this subject is a civil aviation regulations requirement by acquiring of some aviation qualifications.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course is based on module 022, Annex II, EC Decision No. 2016/008 / R - Fundamentals of Electrical Engineering in Aviation. The content of the course is focused on knowledge of the context of electrical elements, their principles, subsequent use in aircraft systems and electronic parts of equipment.

Compulsory literature:

WYATT, D., Tooley, M.: Aircraft Electrical and Electronic Systems 2nd Edition. Routledge; 2nd edition, 2018, ISBN 978-0415827768.

Recommended literature:

Goodlet, B.L. Basic electrotechnics, Library, 2010.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Electrotechnics in aviation aplication. 2. Theory of elekctron 3. Static elektricity and conductivity 4. Electrotechnics terminology 5. Power generation 6. DC power supplay 7. DC curcuits 8. Electrical rezistor 9. Electical Power 10. Capacity/Capacitor 11. Magnetisms 12. Inductivity /Induction coil

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer
2017/2018 Summer
2016/2017 Summer
2015/2016 Summer