342-0471/01 – Basic electrotechnics in aviation 2 (ZELT 2)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Martin Blatoň, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Blatoň, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
JAK09 Ing. Karel Jakeš
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
VIT222 Ing. Jakub Vítek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject´s goal is to achieve the necessary competencies to focus on basic princips of electrotechnics. Knowledge of this subject is a civil aviation regulations requirement by acquiring of some aviation qualifications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Object go out from modul 5 Electronic instruments systems digital technics JAR 66 and It is continue objects Basic electrotechnics in aviation 1, 3 item Basic electronics in aviation banchelor`s study students Faculty of Mechanical Engineering aircraft specialization. Contents is oriented for funcion, aplication electrotechnics instruments. Basic topic is for aplication on approval CAA.

Compulsory literature:

Goodlet, B.L. Basic electrotechnics, Library, 2010.

Recommended literature:

[1] MERZ Herman: Electric Machines and Drives (Fundamentals and Calculation Examples for Beginners), VDE Verlag Berlin und Offenbach, Berlin, 2002.ISBN 3- 8007-2602-5. Pages from 225 to 408.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Other requirements

Semestral work according to the requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. DC driver/Theory of driver 2. Theory of AC driver 3. Rezistor (R), Capacitors (C), Inductions (L) networks 4. Transformers 5. Filters 6. AC Generators 7. AC Drivers

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Summer semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  20
        Examination Examination 70  31 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FS - P - cs 2017/2018 Full-time Czech Optional FS - Faculty of Mechanical Engineering stu. block

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2016/2017 Winter
2012/2013 Winter
2011/2012 Winter
2010/2011 Winter