342-0472/01 – Základy elektrotechniky v letectví 3 (ZELT 3)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuIng. Martin Blatoň, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Martinec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby student získal přehled o základních principech elektrotechniky v rozsahu potřebném pro absolventa Strojní fakulty s leteckým zaměřením, který se s nimi bude setkávat jako uživatel. Osvojit si znalosti o souvislostech elektrických prvků a jejich využití v systémech letadla a elektronickou částí zařízení na kterých bude později pracovat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět vychází z modulu 5 Elektronické přístrojové systémy digitální techniky JAR 66 je pokračováním předmětu Základy elektrotechniky v letectví I, II, s pokračováním na modul 4 Základy elektroniky JAR 66 v bakalářském studiu Strojní fakulty. Obsahově je zaměřen na funkci a využití elektronických přístrojových systémů, logické obvody, mikroprocesory, počítače, integrované obvody, optiku, zobrazovače.

Povinná literatura:

[1] Rudolf Volner: Digitální technologie – elektronické přístrojové systémy, Ostrava 2007.

Doporučená literatura:

[1] Rudolf Volner: Letecká rádiotechnika – základy elektroniky pro piloty, ČVUT, VŠB TUO Praha 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Číselné soustavy - Číselné soustavy - dvojková, osmičková a hexadecimální, předvedení převodu mezi desítkovou a dvojkovou, osmičkovou a hexadecimální soustavou a naopak. 2. Převod dat - Analogové údaje, číslicové údaje , činnost a použití analogově číslicových a číslicově analogových převodníků, vstupy a výstupy, omezení různých typů převodníků. 3. Sběrnice údajů - Činnost sběrnic údajů v letadlových systémech, sběrnice ARINC a další - technických podmínky činnosti. 4. Logické obvody - Znalost běžných symbolů logického obvodu, tabulek a ekvivalentních obvodů, aplikace použité v letadlových systémech, schematické diagramy, výklad logických schémat,příklady aplikací v řídících obvodech. v letectví. 5. Základní struktura počítače využívané v letectví. 6. Mikroprocesory aplikace v řízení, srovnání s PC a PLC, využití v letectví. 7. Integrované obvody využívané v letectví 8. Optická vlákna využívané v letectví 9. Detektory a přijímače využívané v letectví 10. Elektronické zobrazovací prvky - využívané v letectví, zobrazení dat, glass cockpit.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.