342-0473/01 – Základy elektroniky v letectví (ZEN I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV20 prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
HRA56 Josef Hranický
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
PRO481 Ing. Jiří Procházka
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
SOL0025 Ing. Erik Solař
VIT222 Ing. Jakub Vítek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby student získal přehled o základních principech elektroniky v rozsahu potřebném pro absolventa Strojní fakulty, zaměření letecké, který se s nimi bude setkávat jako uživatel. Osvojit si znalosti o souvislostech mezi systémy letadla a elektronickou částí zařízení na kterých bude později pracovat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje vychází z modulu 3 Základy elektrotechniky JAR 66 a na obsažené v předmětech Elektrotechnika I,II vychází z modulu 4 Základy elektroniky JAR 66 v bakalářském studiu Strojní fakulty. Obsahově je zaměřen na funkci polovodičových součástek a jejich praktické aplikace jak ve slaboproudých elektronických obvodech, tak i v obvodech výkonové elektroniky (diody, tranzistory, integrované obvody, desky s plošnými spoji, servomechanizmy).

Povinná literatura:

[1] Rudolf Volner: Letecká rádiotechnika – základy elektroniky pro piloty, ČVUT, VŠB TUO Praha 2007.

Doporučená literatura:

[1] Smejkal J.: Elektrotechnika,skriptum VUT Brno, fakulta strojní, 254 str. [3] Kůs V., Skála J.: Elektronika a elektrické pohony pro neelektrotechnické fakulty, skriptum ZČU Plzeň, fakulta elektrotechnická, 1992, 197 str., ISBN 80- 7082-079-9. [3] Brandštetter P.: Elektronika, skriptum VŠB TUO, 1991, 312 str.,ISBN 80-7078-124-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Krátké vstupní testy před začátkem laboratorních měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření. - Protokoly z měření laboratorních úloh, s zpracovanými a zhodnocenými výsledky měření. - Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse. Aktivní zapojení studentů do výuky s cílem identifikovat problém, hledat jeho řešení a interpretovat výsledky. - Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. - Semestrální práce na zadané téma. V nich se studenti nejprve orientují v zadaných faktech, vyhledávají z různých zdrojů další informace, které kategorizují. Výsledky sumarizují do konečné formy práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z matematiky, fyziky, chémie, základů elektrotechniky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Opakování základních vlastností polovodičových prvků, diody, tranzistory, základy integrovaných obvodů. Usměrňovače - druhy používaných usměrňovačů, zdvojovače a násobiče napětí. 2. Filtrace usměrněného napětí, stabilizace napětí, druhy stabilizátorů, spínané zdroje a stabilizátory. 3. Zesilovače. Výkonové zesilovače a předzesilovače - druhy a použití. 4. Operační zesilovače - popis, struktura, základní zapojení, aplikace. 5. Základy logických obvodů - kombinační logické obvody, příklady aplikací v řídících obvodech. 6. Základy logických obvodů - sekvenční logické obvody. 7. Mikroprocesory, jednočipové mikropočítače - technologie,. 8. AD a DA převodníky, druhy, vlastnosti, použití. Galvanické oddělení signálů. 9. Výkonové polovodičové spínací prvky, IGBT, IGCT, GTO, provozní vlastnosti a použití. 10. Výkonová elektronika: Pulsní měniče, zvyšování a snižování napětí, principy, zapojení, vlastnosti, aplikace. Střídavý spínač, napěťové a proudové střídače, principy, zapoj., vlastnosti, aplikace. 11. Měniče kmitočtu, druhy, principy, vlastnosti, zapojení , aplikace. 12. Záložní zdroje, druhy, uspořádání, použití. 13. Konstrukce elektronických zařízení, plošné spoje. 14. Technická kybernetika :Servomechanismy, regulované systémy s otevřenou a uzavřenou smyčkou. 15. Elektronické měření:Základné metody měření elektrických a neelektrických veličin na palubě letounu, analogové a digitální převodníky. 16. Zpětné negativní působení polovodičových měničů na napájecí síť. Požadavky na EMC.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FS - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný FS - Fakulta strojní stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní