342-0474/01 – Přístrojové vybavení letadel 1 (PVL 1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Martinec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače se základními poznatky z oblasti přístrojového vybavení letadel (Modul 11 JAR 66) se zaměřením na měření základních parametrů letu s letadla, v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky na ÚCL. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět vychází z modulu 022 – letecké přístroje. Doplňuje předmět Základy elektrotechniky v letectví I. Obsahově je zaměřen na principy základních leteckých přístrojů a využití leteckých elektronických přístrojových systémů. Student získá kompetence v problematice leteckých přístrojů, základů navigační a satelitní techniky v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky PPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

VOLNER, R. Digitální technologie – elektronické přístrojové systémy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1640-1. ČIŽMÁR, J., TRUBAČ, M. Přístrojové vybavení (022). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 80-7204-445-1. WYATT, D. Aircraft Flight Instruments and Guidance Systems: principles, operations and maintenance. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-11-38133-14-3.

Doporučená literatura:

Martinec, F. Přístrojové vybavení letadel 1, Učební texty, VŠB TUO, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj leteckých přístrojů. 2. Požadavky na přístrojové vybavení. 3. Elektronické přístrojové systémy. 4. Pitotstatické: výškoměr, rychloměr, variometr, 5. Gyroskopické: umělý horizont, povelový ukazatel letové polohy, ukazatel směru, indikátor horizontální situace, zatáčkoměr s indikací skluzu, přístroj pro koordinovanou zatáčku. 6. Kompasy: s přímým čtením, s dálkovým přenosem. 7. Indikace úhlu náběhu, systémy signalizace přetažení. 8. Další indikační systémy letadla.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní