342-0474/04 – Instrumentation equipment of airplanes 1 (PVL 1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA56 Josef Hranický
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
VIT222 Ing. Jakub Vítek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject´s goal is to achieve the necessary competencies to focus on basic avionics principles and avionics instrumentation equipment. Knowledge of this subject is a civil aviation regulations requirement by acquiring of some aviation qualifications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course is based on module 022 - aircraft instruments. Complements the course Basics of Electrical Engineering in Aviation I. The content is focused on the principles of basic aircraft instruments and the use of aircraft electronic instrument systems. The student will acquire competencies in the field of aircraft instruments, basics of navigation and satellite technology to the extent that allows him to pass PPL exams at the Civil Aviation Authority in Prague.

Compulsory literature:

WYATT, D. Aircraft Flight Instruments and Guidance Systems: principles, operations and maintenance. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-11-38133-14-3.

Recommended literature:

Pallett, E.H.J. Aircraft Instruments and Integrated systems.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to Aircraft Instruments 2. Historical evolution aircraft equipment. 3. Requirements of aircraft equipment. 4. Elektronics aircraft systems. 5. Pitotstatics: altimeter, airspeed,variometer. 6. Instruments Displays, Panel (IDP), Electronic Display (CRT). 7. Air Data Instruments (ADI). 8. Direct Reading Compasses (DRC). 9. Giroscopic Flight Instruments (GIs). 10. The Engine Instruments, Indication and Crew Alerting System (EICAS / ECAM).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Summer
2017/2018 Summer
2015/2016 Summer