342-0474/05 – Přístrojové vybavení letadel 1 (PVL 1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
HRA56 Josef Hranický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače se základními poznatky z oblasti přístrojového vybavení letadel (Modul 11 JAR 66) se zaměřením na měření základních parametrů letu s letadla, v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky na ÚCL. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět vychází z modulu 022 – letecké přístroje. Doplňuje předmět Základy elektrotechniky v letectví I. Obsahově je zaměřen na principy základních leteckých přístrojů a využití leteckých elektronických přístrojových systémů. Student získá kompetence v problematice leteckých přístrojů, základů navigační a satelitní techniky v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky PPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

VOLNER, R. Digitální technologie – elektronické přístrojové systémy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1640-1. ČIŽMÁR, J., TRUBAČ, M. Přístrojové vybavení (022). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR – FCL 1. ISBN 80-7204-445-1. WYATT, D. Aircraft Flight Instruments and Guidance Systems: principles, operations and maintenance. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-11-38133-14-3.

Doporučená literatura:

Martinec, F. Přístrojové vybavení letadel 1, Učební texty, VŠB TUO, 2010.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Samostatné projekty menšího rozsahu na zadané téma doplňující probranou tématiku, její přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy. Prezentace výsledků těchto prací ostatním studentům. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj leteckých přístrojů. 2. Požadavky na přístrojové vybavení. Barevné označování leteckých přístrojů. 3. Rozdíly v jednotkách měřených veličin používaných v letectví, přepočty jednotek. 4. Pitot-statické přístroje: výškoměr, rychloměr, variometr, Machmetr, snímače tlaku. 5. Gyroskopické přístroje: umělý horizont, gyrokompas, zatáčkoměr, zatáčkoměr s indikací skluzu. 6. Magnetické kompasy: s přímým čtením, s dálkovým přenosem. 7. Indikace úhlu náběhu, systémy signalizace přetažení. 8. Měření teploty, venkovní teplota OAT, statická teplota SAT, celková teplota TAT, teplota výfukových plynů EGT, teploty oleje, paliva. 9. Palivoměry a průtokoměry paliva. Ukazatele polohy – polohoznaky, koncové spínače. 10. Základní radionavigační přístroje ADF, VOR, DME, systémy pro přístrojové přiblížení ILS. 11. Přístroje pro prostorovou navigaci – inerční referenční systémy, akcelerometry, strapped-down IRS, laserové gyroskopy. 12. Přístroje pro prostorovou navigaci - satelitní navigační systémy, SBAS, GBAS. 13. Přístroje pro identifikaci letového provozu – odpovídače sekundárního radaru. 14. Diskuze a konzultace předchozího obsahu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy LES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy LES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky LE P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní