342-0475/02 – Aircraft equipment 2 (PVL 2)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
MAR0102 doc. Ing. František Martinec, CSc.
SVO0061 Ing. Martin Svoboda
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject´s goal is to achieve the necessary competencies to focus on basic avionics principles and avionics instrumentation equipment. Knowledge of this subject is a civil aviation regulations requirement by acquiring of some aviation qualifications.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course is based on the module 022 - aircraft instruments. The content is focused on the description of the principles and functions of modern transport aircraft complex avionic systems. The student will acquire competencies in the field of complex instrument systems of transport aircraft, which have an impact on increasing the level of aircraft control safety. The level of knowledge will enable the student to pass the ATPL exams at the Prague Civil Aviation Authority.

Compulsory literature:

SPITZER, C. R. Digital Avionics Handbook. CRC Press, 2017. ISBN 978-1-13807-698-3. WYATT, D. Aircraft Flight Instruments and Guidance Systems: principles, operations and maintenance. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-11-38133-14-3.

Recommended literature:

Pallett E. H. J. Aircraft Instruments and Integrated systems, England, 1992, ISBN 978-0-582-08627-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Electronics instruments systems – arrangement. 2. Power Computation and Thrust Control (FADEC). 3. Automatic Flight Control Systém (AFCS). 4. Flight Director Systems (FDS). 5. Integrated Automatic Flight (IAF). 6. Electronic Flight Instrument Systems (EFIS). 7. Flight Management Systems (FMS). 8. Traffic Collision Avoidance System (TCAS). 9. Recording Devices (RDs). 10. Electric Power Systém (EPS) 11. Electric Network (EN) 12. Static elektricity and aircraft technics. 13. Electromagnetic compatibility. 14. Power electromagnetic fiels and thier efect on the airplane

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  20
        Examination Examination 70  21 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Summer
2015/2016 Summer