342-0475/03 – Přístrojové vybavení letadel 2 (PVL 2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR53 Ing. Rostislav Horecký, Ph.D.
HRA56 Josef Hranický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá základní vědomosti z oblasti elektronických přístrojových systémů. Předmět seznamuje posluchače se základními poznatky z oblasti komplexního zpracování letových a navigačních parametrů v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky na ÚCL. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti později doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět vychází z modulu 5 Elektronické přístrojové systémy digitální techniky JAR 66 je pokračováním předmětu Základy elektrotechniky v letectví I, II, III a předmětu Základy elektroniky v letectví v bakalářském studiu Strojní fakulty. Obsahově je zaměřen na funkci a využití elektronických přístrojových systémů, na komplexního zpracování letových a navigačních parametrů, statické elektřiny a typickými elektronickými systémy letadla v rozsahu, který umožňuje složit zkoušky na ÚCL.

Povinná literatura:

[1] Volner, R.: Digitální technologie - elektronické přístrojové systémy, VŠB-TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1640-1.

Doporučená literatura:

[1] Duda, R.: Přístrojové systémy letadel 2, VAAZ Brno,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Elektronické přístrojové systémy - uspořádání 2. Zobrazení přístrojů na panelu, elektronické displeje 3. Přístroje pracující na barometrickém principu 4. Číslicové počítače a převodníky dat 5. Systémy řízení pohonných jednotek (FADEC) 6. Systémy řízení letu letadla (AFCS, FDS) 8. Integrované systémy řízení (IAF) 9. Systémy komplexního zobrazení údajů (EFIS) 10. Systém komplexního řízení letu letadla (FMS) 11. Protisrážlivý systém (TCAS) 12. Záznamové zařízení 13. Elektroenergentické systémy letadel 14. Elektrická síť letadla 15. Statická elektřina a letecká technika 16. Elektromagnetická kompatibilita. 17. Vliv silných elektromag. polí na letadlo 18. Typické elektronické/digitální systémy letadla

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku