342-0476/01 – Plánování a provedení letu 4 (PaPL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice komplexního plánování a provádění letů v obchodní letecké dopravě. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 033 – Plánování a monitorování letu. Obsahově je zaměřen na znalosti naplánování letů dopravních letadel podle pravidel letu podle přístrojů IFR. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující naplánování dopravního IFR letu je podmínkou pro bezpečné provedení letu. Student získá kompetence v problematice naplánování IFR dopravního letu, pokročilých navigačních postupů přípravy a výpočtů s tím spojených a dále v problematice speciálních druhů provozu v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

FRYNTA, J., LOUBAL, J., SCHOŘ, J. Plánování letu a monitorování letu (033). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006 [i.e. 2007]. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-501-3 Nařízení Evropské Komise č. 965/2012: kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu. In: Úřední věstník Evropské unie, 2012, ročník 2012. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0965. Oxford Aviation Academy – JAA ATPL – Flight Planning and Monitoring 2. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-19-76862.

Doporučená literatura:

Daněk,V. Mechanika letu I – Letové výkony, skripta VUT Brno, 1994, ISBN 80-214-0476-0. Plánování a provedení letu, FTO VS ŘLP ČR s.p., Praha, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální práce dle stanovených požadavků

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 ZÁKLADNÍ SOUČÁSTI LETOVÉHO PLÁN LETU PRO PŘELETY 1.1 Plán navigace 1.2 Plán paliva 1.3 Monitorování letu a přeplánování za letu 1.4 Radiové spojení a navigační prostředky 2 LETOVÝ PLÁN ICAO 2.1 Druhy letových plánů 2.2 Vyplňování letového plánu ICAO 2.3 Podání letového plánu 2.4 Uzavření letového plánu 2.5 Dodržení letového plánu 3 PLÁNOVÁNÍ LETU VFR 3.1 Příprava mapy 3.2 Plány navigace 3.3 Zpracování plánu navigace 3.4 Jednoduché plány paliva 3.5 Příprava záznamů paliva vykazující plánované hodnoty 3.6 Praxe plánování radiových prostředků 4 PLÁNOVÁNÍ LETU IFR 4.1 Využití meteorologických informací 4.2 Volba tratí na cílové letiště a náhradní letiště 4.3 Hlavní úkoly plánování letu 5 PLÁNOVÁNÍ LETU PROUDOVÝCH LETOUNŮ (MRJT) 5.1 Doplňující postupy pro plánování letů proudových letounů 5.2 Plávání letů pomocí IT 6 PRAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ LETOVÉHO PLÁNU MRJT 6.1 Navigační, meteorologické a výkonové údaje 6.2 Vyplnění navigačního plánu letu 6.3 Vyplnění plánu paliva 6.4 Doplňkové výpočty (CP, PET, PNR, PSR, …)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku