342-0476/03 – Plánování a provedení letu 4 (PaPL1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Hořínka
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR01 Ing. Jiří Hořínka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice komplexního plánování a provádění letů v obchodní letecké dopravě. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět vychází z modulu 033 – Plánování a monitorování letu. Obsahově je zaměřen na znalosti naplánování letů dopravních letadel podle pravidel letu podle přístrojů IFR. Komplexní znalost všech faktorů ovlivňující naplánování dopravního IFR letu je podmínkou pro bezpečné provedení letu. Student získá kompetence v problematice naplánování IFR dopravního letu, pokročilých navigačních postupů přípravy a výpočtů s tím spojených a dále v problematice speciálních druhů provozu v rozsahu, který mu umožňuje složit zkoušky ATPL na Úřadu pro civilní letectví Praha.

Povinná literatura:

FRYNTA, J., LOUBAL, J., SCHOŘ, J. Plánování letu a monitorování letu (033). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006 [i.e. 2007]. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-501-3 Nařízení Evropské Komise č. 965/2012: kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu. In: Úřední věstník Evropské unie, 2012, ročník 2012. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0965. Oxford Aviation Academy – JAA ATPL – Flight Planning and Monitoring 2. London: Oxford Academy, 2018. ISBN 978-19-76862.

Doporučená literatura:

Daněk,V. Mechanika letu I – Letové výkony, skripta VUT Brno, 1994, ISBN 80-214-0476-0. Plánování a provedení letu, FTO VS ŘLP ČR s.p., Praha, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika naplánování dopravního IFR letu, legislativa. 2. Plánování tratí, požadavky ATC, optimalizace tratě podle požadavků provozovatele. 3. Plánování výšek, typy výšek nad překážkami, systém letových hladin, prostor RVSM. 4. Plánování rychlostí letu, výpočet Machova čísla, optimalizace doby letu vs. náklady na palivo pomocí Cost index. 5. Měření vzdáleností, kurzů na mapách, výpočty doby letu, kritických bodů na trati. 6. Plánování letišť, požadavky na letiště vzletu, přistání, náhradní, náhradní po trati, náhradní pro vzlet, plánovací minima počasí, METAR, TAF, NOTAM, SNOWTAM. 7. Standardní odletové a příletové tratě, mapy pro přiblížení podle přístrojů. 8. Plánování paliva, jednotlivé položky paliva, legislativa. 9. Monitorování paliva ze letu. Nouzové postupy. Metody snižování množství paliva. Převážení paliva. 10. Provozní operační letový plán, vytvoření, využití, postupy za letu. Využití elektronické dokumentace EFB. 11. Speciální druhy provozu – RNAV, RNP, PBN. 12. Speciální druhy provozu – ETOPS, NAT-HLA, MNPS. 13. Speciální druhy provozu – PRM přiblížení. 14. Opakování témat, konzultace, diskuse k probranému učivu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.