342-0478/02 – Provoz a ekonomika letecké dopravy 1 (PELD1)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s postavením a úlohou letecké dopravy v České republice. Student je seznámen se základními prvky leteckého dopravního systému a s mezinárodními organizacemi civilního letectví. Absolvováním předmětu studenti získají základní kompetence potřebné k orientaci v problematice provozně - ekonomických aspektů letecké dopravy cestujících a zboží.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se zabývá aspekty provozu, řízení a ekonomiky letecké dopravy. Zabývá se možnostmi realizace letecké přepravy a charakteristikou činnosti leteckého dopravce. Je věnován oblasti přepravních služeb v letecké dopravě, letecké přepravě cestujících a zboží. Praktická část je věnována řešení semestrální práce. Cílem této semestrální práce je zpracování případové studie vybrané letecké společnosti.

Povinná literatura:

Žihla, Z. a kol.: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2010. 301 s. ISBN: 978-80-7204-677-5 Bína L., Bínová H., Ploch J., Žihla Z.: Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7402-855-7 Průša, J. a kol.: Svět letecké dopravy. II. vydání. Galileo Training, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-260-8309-2 Shaw, S. Airline Marketing and Management. Taylor & Francis Ltd, 2011. ISBN 9781409401476

Doporučená literatura:

Bína, L.,Šourek, D., Žihla, Z.: Letecká doprava II. Praha: Vysoká škola obchodní, 2007. ISBN 978-80-86841-07-6 Sedláček, B.: Letecká doprava, ŽU Žilina, 2000, ISBN 80-7100-674-2 Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Klasifikovaný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Všeobecná charakteristika dopravy 2. Postavení a úlohy dopravy v národním hospodářství 3. Dopravní soustava 4. Postavení a úlohy jednotlivých dopravních oborů 5. Letecká doprava v České republice 6. Mezinárodní organizace civilního letectví 7. Základní prvky leteckého dopravního systému 8. Druhy letecké přepravy a členění leteckých společností 9. Základní přepravní dokumenty v letecké přepravě cestujících 10. Přepravní podmínky v letecké přepravě 11. Letecký přepravní proces - přeprava cestujících 12. Základní přepravní doklady v letecké přepravě zboží 13. Letecký přepravní proces - přeprava zboží 14. Letecká přeprava speciálních druhů nákladů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr, platnost do: 2027/2028 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Prezentace přiděleného tématu z oblasti letecké dopravy. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Prezentace přiděleného tématu z oblasti letecké dopravy. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu LEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.