342-0479/01 – Provoz a ekonomika letecké dopravy 2 (PELD2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER07 Ing. Michal Červinka, Ph.D.
JAS0078 Ing. Martin Jašek
MAT0308 Ing. Patrik Matzke
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou provozu, ekonomiky a řízení letecké dopravy. Studenti budou schopni se orientovat v oblasti finančních a provozní ukazatelů letecké přepravy cestujících a zboží.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět se zabývá aspekty provozu, řízení a ekonomiky letecké dopravy. Je věnován oblasti ekonomiky leteckého dopravce, definuje náklady leteckých dopravců a jejich kalkulaci, výnosy a ceny služeb leteckých dopravců. Zabývá se řízením strategie a spolupráce leteckých dopravců, marketingem a konkurencí v letecké dopravě. Praktická část je věnována řešení semestrální práce. Cílem této semestrální práce je zpracování případové studie vybrané letecké společnosti.

Povinná literatura:

Žihla, Z. a kol.: Provozování podniků letecké dopravy a letišť. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno. 2010. 301 s. ISBN: 978-80-7204-677-5 Bína L., Bínová H., Ploch J., Žihla Z.: Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7402-855-7 Průša, J. a kol.: Svět letecké dopravy. II. vydání. Galileo Training, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-260-8309-2 Shaw, S. Airline Marketing and Management. Taylor & Francis Ltd, 2011. ISBN 9781409401476

Doporučená literatura:

Bína, L.,Šourek, D., Žihla, Z.: Letecká doprava II. Praha: Vysoká škola obchodní, 2007. ISBN 978-80-86841-07-6 Sedláček, B.: Letecká doprava, ŽU Žilina, 2000, ISBN 80-7100-674-2 Antonín Kazda: Letiská - design a prevádzka, VŠDS, Žilina 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

semestrální práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovat semestrální práci dle zadání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Členění ekonomických disciplín. 2. Základní mikroekonomické zákony. 3. Segmentace trhu a možnosti podnikání. 4. Ekonomika leteckého dopravce. 5. Ekonomické ukazatele hospodaření v letecké dopravě. 6. Postavení letecké dopravy jako infrastrukturálního odvětví v socioekonomickém systému státu. 7. Charakteristika přepravního trhu, vlivy působící na jeho utváření, harmonizace podmínek na přepravním trhu. 8. Dopravní politika, strategie podnikání leteckých podniků, finanční rovnováha. 9. Mezinárodní a čs. letečtí dopravci, licencovaná obchodní letecká doprava – podmínky provozování, vliv „otevřeného nebe“ EU, vliv kursovních změn. 10. Organizační formy podnikání. Postavení funkce a základní struktury účetnictví. 11. Majetek letecké společnosti. Jmění společnosti. Rozvaha. 12. Oceňování majetku a závazky společnosti. Náklady. Výnosy. Bilance hospodářského výsledku. Kalkulace. Řízení peněžních toků. 13. Problematikou personální a mzdové politiky v letecké dopravě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20 3
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní
2015/2016 letní