342-0491/01 – Management a ekonomika dopravy (MaED)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat druhy podnikání v tržní ekonomice, rozpoznat a formulovat problematiku výrobního procesu v podniku a služeb v sektoru služeb. Shrnout výsledky studie průběhu práce a pracovního času a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn. Navrhnout optimální strukturu nákladů a výnosů v podnikání. Zhodnotit marketingové strategie různých modelů. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy podnikání a podnikatelské činnosti v tržní ekonomice, výrobní procesy v podniku. Problematika služeb v sektoru služeb. Plánování práce, pracovního času a plánování výroby. Personální politika podniku. Manažerské přístupy k nákladům a výnosům podniku, tvorba ceny, manažerské řízení podniku jako celku. Marketing a marketingový mix.

Povinná literatura:

1. Melichar, V., Ježek, J. Ekonomika dopravního podniku. skripta: Univerzita Pardubice, 2004. ISBN 80-7194-711-3 2. Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. Nakladatelství C.H. Beck. Praha. 2006. ISBN 80-7179-892-4

Doporučená literatura:

EISLER, J.: Výkladový ekonomický slovník podnikatele. Poradce, s.r.o. Praha, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt-Projekt založení firmy v oblasti dopravy Test 1 Test 2

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Úvod a základní pojmy 2. Organizace podniku, vedení a zánik podniku 3. Majetek, kapitál a finanční řízení podniku 4. Poptávka po dopravě 5. Nabídka dopravy 6. Příprava a plánování výkonů dopravního podniku 7. Náklady a výdaje dopravního podniku 8. Výnosy a příjmy dopravního podniku 9. Rentabilita v dopravě. 10. Cena a tvorba ceny 11. Investiční činnost dopravního podniku 12. Daně a daňová politika v oblasti dopravních služeb. 13. Marketing v oblasti dopravních služeb, marketingový mix. 14. Účetnictví dopravního podniku Program cvičení 1. Procvičování základních pojmů. 2. Plánovací proces, tvorba organizační struktury podniku. 3. Zadání projektu – „Projekt založení firmy v oblasti dopravy“ 4. Vytvoření podnikatelského záměru 5. Konzultace k projektu 6. Plánování výkonů dopravní firmy 7. Zakladatelský rozpočet – náklady dopravní firmy 8. Test 1. Výnosy a příjmy dopravní firmy 9. Výpočet kritického bodu rentability, ukazatelů rentability 10.Dokončení a zpracování závěru projektu 11.Prezentace a vyhodnocení projektu 12.Prezentace a vyhodnocení projektu. 13.Druhy odepisování majetku-výpočty 14.Test 2. Marketingové aktivity.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku