342-0494/01 – Dopravní telematika (DTel)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s telematickými aplikacemi v silniční a hromadné osobní dopravě, informační systémy na pozemních komunikacích, satelitními navigačními systémy, parkovacími systémy, odbavovacími systémy atp.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje soubor informací o architektuře dopravní telematiky a o telematických aplikacích v silniční a hromadné osobní dopravě. V oblasti silniční dopravy se zabývá informačními systémy na pozemních komunikacích, elektronickými platbami, satelitními navigačními systémy, systémy řízení dopravy v tunelu a proměnným dopravním značením, vč. parkovacích systémů. V oblasti hromadné osobní dopravy se zaměřuje především na odbavovací systémy, vozidlové a stacionární informační systémy a systémy sledování polohy vozidel ve veřejné a městské hromadné dopravě.

Povinná literatura:

Křivda, V.; Olivková, I.; Frič, J.: Dopravní telematika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X Olivková, I.; Křivda, V.; Richtář, M.; Krajčír, D.: Dopravní telematika II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. Olivková, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html

Doporučená literatura:

PŘIBYL, P. - SVÍTEK, M.: Inteligentní dopravní systémy. 1. vyd. BEN – technická literatura, Praha, 2001, 539 s. ISBN 80-7300-029-6 Olivková, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 60 b. Referát - celkem max. 30 b. Aktivita na cvičeních - celkem max. 10 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Definice a cíle dopravní telematiky 2. Aplikace dopravní telematiky 3. Proměnné dopravní značení a zařízení 4. Parkovací systémy 5. Navigační systémy 6. Systém elektronického mýta 7. Praktická realizace systému výběru poplatků v ČR 8. Aplikace dopravní telematiky ve veřejné hromadné dopravě 9. Systémy odbavování cestujících ve veřejné hromadné dopravě 10. Elektronické systémy odbavování cestujících v ČR 11. Informace a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě 12. Vozidlový elektronický informační systém 13. Stacionární elektronický informační systém 14. Komplexní systémy a zařízení ve veřejné hromadné dopravě Program cvičení 1. Základní pojmy v dopravní telematice, diskuse 2. Systémy detekce (registračních značek, průjezdu na červenou) a měření úsekové rychlosti 3. Zadání semestrální práce „Praktické aplikace dopravní telematiky“ 4. Mechanické, plošinové, automatické parkovací systémy 5. Aplikace navigačních systémů 6. Způsoby výběru mýtného 7. Test 1. Prezentace semestrálních prací, diskuse 8. Prezentace semestrálních prací, diskuse 9. Prezentace semestrálních prací, diskuse 10. Prezentace semestrálních prací, diskuse 11. Informovanost cestujících ve veřejné hromadné dopravě 12. Exkurze-informační systémy ve veřejné hromadné dopravě 13. Test 2. Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících 14. Příklady aplikací dopravní telematiky ve veřejné hromadné dopravě

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 35  0
        Písemka Písemka 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku