342-0495/02 – Vehicles Operation 1 (PDP1)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student orientate in the area of a basic legislative requirements for operation road and rail vehicles. He acquaint oneself with a conditions and demand on rail vehicles driving and apply basic methodology by calculation of vehicles consumption and their power supply.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku provozování dopravních prostředků kolejové a silniční dopravy, především na legislativní podmínky provozování, provozování jednotlivých skupin vozidel. Zabývá se napájením drážních vozidel, požadavky na jejich řízení a provozem vybraných speciálních drah. Předkládá základní požadavky na vozidla pro vysoké rychlosti.Ověřování teoretických výpočtů parametrů pohybu kolejových vozidel se provádí na simulátoru.

Compulsory literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95 www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Recommended literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95 www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test v polovině semestru. Závěrečný test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Legislature of rail vehicles operation Partition of rail vehicles Energetics of vehicle movement Power supply of railway's track Rail vehicles driving High speeds vehicles motion Exhaust-emission measurement of road vehicle Road vehiclele operations legislative, Active vehicle safety Passive vehicle safety Road vehicle fuel consumption

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner