342-0502/02 – Experimentální metody v dopravě (EMvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli získat tyto dovednosti: - identifikovat dopravní systémy pracující na základě Eulerových vztahů, - sestavit experimentální měřicí zařízení ke zjištění součinitelů vláknových tření, - kvantifikovat vliv napínací síly a sklonu na prokluz třecích kotoučů / bubnů, - identifikovat podtlakový a přetlakový pneumatický dopravní systém, - identifikovat zatížení skladovacích systémů a nalézt kritická místa, - sestavit experimentální měřicí zařízení k určení velikosti napínací síly lan lanových systémů, - identifikovat vhodné konstrukční materiály skluzů a žlabů u gravitační dopravy. Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli být kompetentní k: - základním návrhovým výpočtům jednoduchých dopravních a procesních systémů.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V úvodu předmětu jsou posluchači seznámeni se systémem nakládání s produkty měření jako výchozích informací inovačního rozvoje oboru v porovnání s Evropskou unii. Systémy a možnostmi ochrany a autorizace experimentálně získaných dat a konečných inovačních produktů. Vyhodnocení naměřených dat dle záměru (zabezpečení kvality, měření montážních rozměrů zařízení, experimenty k výzkumným účelům v oblasti dopravních a procesních zařízení). Aplikace typických postupů a měřících přípravků k získávání informací o způsobilosti dopravních a procesních zařízení k plnění požadované provozní funkce. Vyhodnocení naměřených dat z hlediska směru dalšího inovačního cyklu příslušného konstrukčního uzlu.

Povinná literatura:

Remek, B.; Hatschbach, P.; Vávra, J.: Experimentální metody a měření v dopravní technice, ČVUT 2011, ISBN978-80-01-04921-1 Pavelek, M.; Štětina, J.: Experimentální metody v technice prostředí. Skripta. VUT Brno 2007. Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, dostupný také z: http://www.kk-group.ru/help/Strain_Gauge_Measurements_Book_2012_01.pdf Stefänescu, D.: Handbook of force transducers: principles and components, Springer, Německo, 2011, 612s Jenčík, J.; Volf, J.: Technická měření, ČVUT Praha, 2000

Doporučená literatura:

Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, Plzeň, Západočeská univerzita, 2004, 130s Škopán, M.; Mynář, B.: Experimentální metody a zkoušení strojů - návody do cvičení, Ediční středisko VUT, Brno, 102 stran, 1990 Svitek, M.: Quantum System Theory: Principles and Applications. VDM Verlag Dr. Müller, 2010. Brzkovský, K.: Experimentální metody měření, Praha, Ediční středisko ČVUT, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Není

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program cvičení (příprava a interpretace měřených hodnot) a seminářů v laboratoři Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Podmínky zápočtu, seznámení s programem, repetetorium metod měření mechanicko-fyzikálních a geometrických hodnot SH 2 Principy snímačů a metod, konstrukce kontrolních měřících míst .…… předání materiálů k otázkám testu 1-10 3 Seminář v laboratoři – Měření mechanicko – fyzikálních veličin sypkých hmot, úhel vnitřního a vnějšího tření ( pokračování předmětu Mechanika sypkých hmot, Dopravníky, Manipulace s materiálem, Teorie dopravy, měření hodnot pro diplomovou práci ) , dělení skupiny na pracovní skupinky 4 Seminář v laboratoři – Měření geometrických vlastností sypkých hmot,modely distribučních funkcí, aplikace pro dopravu, výrobu a skladování sypkých hmot (pokračování předmětu Mechanika sypkých hmot, Dopravníky, Manipulace s materiálem, Teorie dopravy, měření hodnot pro diplomovou práci) , dělení skupiny na pracovní skupinky 5 Principy snímačů a metod, konstrukce kontrolních měřících míst … …… předání materiálů k otázkám testu 11-20 6 Principy snímačů a metod konstrukce kontrolních měřících míst … …… předání materiálů k otázkám testu 21-30 7 Principy snímačů a metod konstrukce kontrolních měřících míst ………..diskuse k otázkám k testu 1-30 8 Seminář v laboratoři – měření na modelech dopravních zařízení ( jednotlivá místa k měření, řeší studenti pod vedením doktorandů ) 9 J. Zegzulka + O. Dokoupil společný seminář, cíle a metody řešení výzkumných záměrů, zásady komunikace a týmové práce, postupy řešení inovací vyšších řádů . simulace inovačních řešení se studenty , popis procesu řešení inovačních úloh (J.Zeg. – Hydraulická samosvornost, O.Dok. 1. Drtič vyšší generace, J.Zeg. 2. Pasivní prvky pro řízení toku sypkých hmot, O.Dok 3. Průmyslové měřící pracoviště) 10 O. Dokoupil :Popis a analýza technického systému, funkční a hodnotová analýza, standardní postupy řešení inovačních úloh, TRIZ. Informační zdroje k řešení inovací, ochrana výsledků řešení. 11 Záměnná hodina podle možností O.Dok. umístěná na termínech seminářů 10- 11-12 podle možností O.Dok. nebo Seminář v laboratoři – měření na modelech dopravních zařízení ( jednotlivá místa k měření, řeší studenti pod vedením doktorandů ) 12 O. Dokoupil, hodina je započata závěrečným testem do cca 30min Ověřování metod řešení technických problémů na příkladech typických příkladných úloh z konstrukční praxe – cvičení v týmech. 13 Exkurse do firmy v Ostravském kraji, podle možností 14 Obhajoba projektů – pracovní skupina, udělování zápočtu Požadavky pro udělení zápočtu a zkoušky Cvičení: Aktivní účast na hodinách a v seminářích max. 20 bodů Projekt měření (vyhotovení a odevzdání v termínu)max. 15 bodů Celkem max. 35 bodů Pro udělení zápočtu je nutno získat min. 20 bodů Zápočet : Ústní obhajoba projektu měření ( příprava obhajoby, max. 30 bodů přesvědčivost, důvěryhodnost, týmová práce, bodování ) Test max. 35 bodů, Celkem max. 65 bodů Doc.Ing. Jiří Zegzulka, CSc. Institut dopravy, FS, TUO

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Odevzdání vypracovaných měření - minimum 51 bodů, maximum 100 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání vypracovaných měření - minimum 51 bodů, maximum 100 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.