342-0504/02 – Projektování logistických systémů (PLS)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA0022 Ing. Zuzana Blatoňová
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
PRO232 Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je implementovat myšlenky správného dispozičního uspořádání objektů v rámci vnitropodnikové logistiky a v rámci správného navrhování manipulační metody-MM (man. prostředku, systému manipulace a man. jednotky). Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli získat tyto dovednosti: - navrhnout logistický systém na základě podkladů včetně jeho posouzení a ověření, - získat kompetence v navrhování manipulační metody, - navrhnout dispoziční řešení pracoviště a posoudit jeho efektivnost, -posoudit vhodnost dopravního a logistického systému v podniku a realizovat logistický auditing a kontroling. Studenti by absolvováním tohoto předmětu měli být kompetentní k: - navrhování logistického systému podniku a zpětné posouzení funkčnosti systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Projektovaní logistických systémů se posluchači seznámí s konkrétními aplikacemi logistiky zahrnuté do projektovaní logistických systémů jako vědního oboru se zaměřením na logistiku v dopravě a manipulaci. Předmět je věnován oblastem: - podniková logistika, - výrobní strategie, - skladové hospodářství v podniku, - balení, paletizace a kontejnerizace.

Povinná literatura:

HAGANAS, K.. Systémové navrhování manipulace s materiálem (SHA). SNTL 1979. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. Wohlbier,R.H.: Open mit Mine, 2000, ISBN 0878491201. Powder Handling and Processing. ISSN 0934-7348 Trans Tech Publications 1998 – 2003. ALFA-SNTL 1985. SMETANA, J., JÁNOŠÍK, L. Projektování výrobních procesů a systémů. ES VŠB-TU Ostrava, 1991.

Doporučená literatura:

HAGANAS, K.. Systémové navrhování manipulace s materiálem (SHA). SNTL 1979. MUTHER, R., HAGANAS, K. Systémové projektování, (SLP). SNTL, 1980. SCHULE, CH.: Logistika, Victoria Publishing. Praha, 1994. DRAŽAN, F., JEŘÁBEK, K. Manipulace s materiálem. SNTL, 1979. BUDA, J., KOVÁČ, M. Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve. Wohlbier, R., H.: Bulk Handling in Open Mines and Quarries, 1986, ISBN 0878490655 Slíva, A. Základy logistiky/Fundamental Logistics Dostupný na: https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/SubjectVersion.faces?version=342-0399/01&subjectBlockAssignmentId=132030&studyFormId=1&studyPlanId=13441&locale=cs&back=true

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 2 projektů

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je věnován především projektování logistických celků v podniku, včetně navrhování objektů, manipulačních prostředků ve skladu při navrhování materiálových toků. V tomto předmětu je kladen důraz na striktní uplatňování základních logistických principů v oblasti dopravy, manipulace a skladování. 1. Manipulace s materiálem a její význam. Postavení a funkce dopravy a manipulace s materiálem (dále jen MM) v procesu výroby, oběhu a spotřeby. 2. Členění podnikové logistiky. Podstata a předmět systémového přístupu při projektování logistických systémů. 3. Inženýring a inženýrské organizace v podmínkách tržní ekonomiky. 4. Průběh projektu, legislativní zázemí projektů. 5. Poptávka na realizaci projektu, nabídka a její zpracování, výběrové řízení, dodavatelský model. Smlouva o dílo. 6. Předprojektová příprava (územní řízení, stavební povolení….). 7. Projektové fáze při navrhování logistických systémů a jejich členění. 8. Logistika jako systém, kriteriální funkce manipulačního problému. 9. Základní vstupní údaje pro návrh logistických systémů. 10. Blokové schéma postupu při zpracování projektu logistického systému. 11. Klasifikace manipulovaných materiálů a úloha klasifikace materiálu v projektu MM. 12. Parametry manipulovaných materiálů rozhodující o návrhu technických prostředků v navrhovaném logistickém systému. 13. Dispoziční řešení technologických procesů a souvislost ses systémy MM. 14. Vlastnosti logistických systémů v klasických typech dispozic. 15. Metody zpracování dispozic-metoda trojúhelníková, metoda kruhová, CRAFT….. 16. „Vztahy“ a jejich vliv na dispoziční řešení-tabulka vztahů. 17. Jednotka přepravitelnosti. 18. Rozbor pohybu materiálu. 19. Znázornění pohybu materiálu v projektu (diagramy, grafy). 20. Technické prostředky pro MM, jejich klasifikace, metody výběru (hledisko technické, i ekonomické). 21. Přepravní jednotky, jejich úloha a tvorba, paletizace a kontejnerizace. 22. Paleograf a jeho použití. 23. Modifikace a omezení při projektování logistických systémů. 24. Metodika výpočtu požadavků na realizaci projektů logistických systémů. 25. Způsob hodnocení variant v projektech. 26. Stanovení dopravní kapacity dopravních a manipulačních prostředků (jeřáby, dopravní vozíky). 27. Skladová logistika. Sklady-funkce, typy a jejich projekty, návrh velikosti skladu. 28. Skladové technologie, strojní vybavení skladů. 29. Zásady při navrhování podnikové železniční dopravy-trakční prostředky na vlečkách. 30. Zásady navrhování podnikové silniční dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.