342-0506/01 – Konstrukční cvičení II (KS2)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o požadavcích na bezpečnost a konstrukce zdvihacích zařízení. Celková kompletace předchozích znalostí celku i jednotlivých mechanismů zdvihacích zařízení s to s cílem prohloubení znalostí, rozšíření obzoru a obohacení výuky. o ukázky vynálezeckých a tvůrčích metod. Systém respektování nutných předpisů a norem z oblasti bezpečnosti je výchozím předpokladem pro naplnění požadavků na dopravní zařízení. Stanovení rizik s respektováním ergonomických a bezpečnostních hledisek je samozřejmostí konstruování v oblasti dopravních zařízení pro dopravu osob i zboží. Zpracování se předpokládá na PC s případnou simulací probíhajících procesů. Cílem předmětu je prohloubení znalostí o požadavcích na konstruování dopravních zařízení s cílem kompletace středně velkých konstrukčních skupin. Konstruování vybraných částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání provede student obecné technologické výpočty a pevnostní výpočty potřebné pro zpracování jednodušších konstrukčních a projekčních návrhů včetně dopravních výpočtů kapacit, množství a rizik s respektováním ergonomických a bezpečnostních hledisek. Na základě zadaného tématu každý student samostatně provádí návrh a nezbytné technologické a pevností výpočty, které jsou dále využity ke konstrukční řešení částí nebo celku dopravních strojů, manipulačních zařízení nebo zdvihacích zařízení. Absolventi předmětu řeší technologické a pevnostní výpočty potřebné pro konečné zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování konstrukčního řešení se předpokládá ve 3D modeláři na PC. Výsledné řešení studenti odevzdávají elektronicky ve 2D ve formátu DWG.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Konstruování částí a celků dopravních strojů a zdvihacích zařízení na základě technologického zadání provede student technologické výpočty a pevnostní výpočty potřebné pro zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Na základě zadaného tématu každý student samostatně provádí návrh a nezbytné technologické a pevností výpočty, které jsou dále využity ke konstrukční řešení částí nebo celku dopravních strojů, manipulačních zařízení nebo zdvihacích zařízení. Absolventi předmětu řeší technologické a pevnostní výpočty potřebné pro konečné zpracování konstrukčních a projekčních návrhů. Zpracování konstrukčního řešení se předpokládá ve 3D modeláři na PC. Výsledné řešení studenti odevzdávají elektronicky ve 2D ve formátu DWG.

Povinná literatura:

1) Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení IV. VŠB-TU Ostrava, 2003. 2) Polák,J., Pavliska,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB - TU Ostrava,2001. 3) Klimecký, O. a kol.: Manipulace s materiálem. Doprava v lomech, VŠB, 1988. 4) Polák,J., Bailotti,K., Pavliska,J., Hrabovský,L.: Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB - TU Ostrava, 2003. 5) Martínek, P.: Transportní zařízení. VŠB – TU Ostrava, 1993. 6) ČSN, ISO normy. 7) Firemní literatura

Doporučená literatura:

1) Polák, J., Bichler, J.: Dopravní zařízení v hlubinných dolech. VŠB, 1990. 2) Martínek, P.: Transportní zařízení. VŠB – TU Ostrava, 1993. 3) Cvekl, Z. a kol.: Teorie dopravních a manipulačních zařízení. ČVUT Praha, 1984. 4) Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL Praha, 1979. 5) Remta, F., Kupka, L., Dražan, F.: Jeřáby. SNTL Praha, 1974. 6) ČSN, ISO normy. 7) Firemní literatura

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolventi předmětu ke klasifikačnímu zápočtu přředloží: - technologické a pevnostní výpočty nezbytně vytvořené pro konečné zpracování konstrukčních a projekčních návrhů, - zpracování konstrukčního řešení ve 3D modeláři na PC, - elektronické odevzdáni ve 2D ve formátu DWG konstrukčního řešení zadané problematiky.

E-learning

Hrabovský, L.: Cranes. Studijní opory v rámci projektu "Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV". Klíčová aktivita KA 03, 3/2014-2/2017

Další požadavky na studenta

Schopnost konstrukčně pracovat v 2D konstrukčním software AutoCad 3D modeláři Inventor, SolidWorks apod.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Individuální zadání úkolů, rešerší, konstrukcí, projektu. 2. Skupina otázek - konstruování z hlediska dopravních požadavků 3. Skupina otázek – projektování dopravních a skladovacích zařízení, požadavky na plochy 4. Skupina otázek – inovační tendence v oblasti dopravních a procesních zařízení 5. Skupina otázek – patentová rešerše a rešerše na stav techniky 6. Skupina otázek – optimalizační kapacitní a dopravní výpočty 7. Skupina otázek - bezpečnost, životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (35) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku